ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

1
ต้องการติดตามเรื่องอุทธรณ์ค่าเวนคืนที่ดิน ของ รฟม.สายสีเขียว หมอชิต สะพานใหม่ คูคต (เมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 59)
ตอบ : ท่านสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) จากนั้นคลิกเลือกเมนู "บริการประชาชน" แล้วคลิกหัวข้อ "รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์และตรวจสอบแนวเวนคืน"
หรือติดต่อ  กลุ่มงานวิชาการ กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันและเวลาราชการ
2
ต้องการทราบโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่เป็นแบบผังข้อมูล สามารถดูไได้ที่ไหน (เมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 59)
ตอบ : ท่านสามารถดูข้อมูลแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ www.mot.go.th > คลิกเลือกเมนู เกี่ยวกับกระทรวง > ส่วนราชการในสังกัด > สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม > ภายใต้โลโก้กระทรวง คลิกลิงค์ข้อความ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
3
อยากสอบถามชื่อย่อภาษาอังกฤษของ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคม ว่าเขียนอย่างไร (เมื่อวันที่ : 4 ก.พ. 59)
ตอบ : Office of the Permanent Secretary ชื่อย่อภาษาอังกฤษ OPS

4
จากประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการยังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก หากเป็นกรณีอากาศยานไร้คนขับที่ใช้เพื่อการอื่น เช่น พ่นยาฆ่าแมลง และมีน้ำหนักเกินกว่า 25 กิโลกรัม จะไม่เข้าข้อ 4 (2) ของประกาศฯดังกล่าว ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ กรณีดังกล่าวต้องอยู่ภายในกฎหมายฉบับใด ต้องมีการขออนุญาตหรือมีเงื่อนไขข้อห้ามข้อปฏิบัติอย่างไร (เมื่อวันที่ : 8 ธ.ค. 58)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
5
1. จะทำการขออนุญาต การบังคับโดรน ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการบินสำรวจ ในพื้นที่ส่วนบุคคล โดย บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคน จะต้องขออนุญาต ที่หน่วยงานใด 2. มีการบังคับใช้ และ แบบ ฟอร์ม สำหรับการขออนุญาต หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 6 ธ.ค. 58)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารดังต่อไปนี้

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
6
อยากทราบว่ากรมเจ้าท่าจะเปิดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพประมงชาวฝั่ง (เรือเล็ก) สามารถจดทะเบียนผู้ใช้เรือได้อีกเมื่อไรค่ะ (เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 58)
ตอบ : ท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า 
http://www.md.go.th

หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์: 0-22331311-8 โทรสาร: 0-2238-3017 
ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
อีเมล์: MARINE@MD.GO.TH

7
หากต้องการขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานโดรน ในกรณีที่มีนำหนักเกิน 25 กิโลกรัม ต้องทำอย่างไร หรือต้องติดต่อหน่วยงานใด (เมื่อวันที่ : 25 พ.ย. 58)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
8
ผลการพิจารณ์เงินค่าทดแทน ทำไมเช็คไม่ได้ (เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 58)
ตอบ : ท่านสามารถเข้าผ่านเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) จากนั้นคลิกเลือกเมนู "บริการประชาชน" แล้วคลิกหัวข้อ "รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์และตรวจสอบแนวเวนคืน"
หรือติดต่อ  กลุ่มงานวิชาการ กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันและเวลาราชการ
9
อยากทราบว่าโดรนที่ไม่ติดกล้องสามารบินในด้านการกีฬาหรือฝึกบินได้หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 6 ส.ค. 58)
10
ถ้าจะนำโดรนมาใช้ในราชการ หรือ ใช้ส่วนตัว ต้องขออนุญาตอย่างไร แล้วมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง (เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 58)
ตั้งคำถาม