หน้าหลัก

บริการประชาชน

เกี่ยวกับกระทรวง

ขนส่งทางบก

ขนส่งทางราง

ขนส่งทางน้ำ

ขนส่งทางอากาศ

สถิติคมนาคม

เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง

ขนส่งทางราง

ข้อมูลหน่วยงาน
ส่วนราชการในสังกัด
  • กรมการขนส่งทางราง (ขร.)
รัฐวิสาหกิจ
  • การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
  • การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
  • บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด
  • บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด
  • สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.)

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อการปรับปรุงการใช้บริการออนไลน์ของท่านโดยเราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้ามาหน้าเว็บไซต์,

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้