หน้าหลัก

บริการประชาชน

เกี่ยวกับกระทรวง

ขนส่งทางบก

ขนส่งทางราง

ขนส่งทางน้ำ

ขนส่งทางอากาศ

สถิติคมนาคม

เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง

บริการประชาชน

แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์

แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น

เเบบประเมิน

ดีมาก ดีปานกลางพอใช้ควรปรับปรุง
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ความสะดวกในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

ข้อมูลเสนอเเนะ

ข้อเสนอเเนะ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อการปรับปรุงการใช้บริการออนไลน์ของท่านโดยเราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้ามาหน้าเว็บไซต์,

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้