หน้าหลัก

บริการประชาชน

เกี่ยวกับกระทรวง

ขนส่งทางบก

ขนส่งทางราง

ขนส่งทางน้ำ

ขนส่งทางอากาศ

สถิติคมนาคม

เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง

ขนส่งทางบก

ข้อมูลหน่วยงาน
ส่วนราชการในสังกัด
  • กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
  • กรมทางหลวง (ทล.)
  • กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
  • สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
รัฐวิสาหกิจ
  • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
  • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
  • บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อการปรับปรุงการใช้บริการออนไลน์ของท่านโดยเราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้ามาหน้าเว็บไซต์,

คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้