ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

banner_motPublicHearing

คมนาคมทันเหตุการณ์ ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม
bannerMOTAnnounce

banner_oic_eLearning

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด rssประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • 21 ธ.ค. 2564 : จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสารีะบบดิจิตอล จำนวน 6 เครื่อง ไฟล์แนบประกาศ /
  • 02 ธ.ค. 2564 : จ้างให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ไฟล์แนบประกาศ /
  • 25 พ.ย. 2564 : จ้างให้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมค่าเช่าคู่สายของกระทรวงคมนาคม ไฟล์แนบประกาศ /

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

  • 26 พ.ย. 2564 : จ้างให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ไฟล์แนบประกาศ / ไฟล์แนบประกาศ /
  • 30 ส.ค. 2564 : จ้างบริการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์แนบประกาศ /

ประกาศรับสมัครงาน   ดูทั้งหมด rssประกาศรับสมัครงาน    

ประกาศรับสมัครงาน
banner_banner_moicovid

ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปค.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ
banner_manualOPS
railway_coorperation
webpage-sar
aaic
mot_mlit_banner
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
mot data catalog
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ
mot_aec
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
mot_journal

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

banner_survey_motweb
พระราชบัญญัติจัดการตั๋วร่วม