MOT

ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด


banner_banner_moicovid

bannerMOTAnnounce

banner_motPublicHearing

คมนาคมทันเหตุการณ์ ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม
banner_oic_eLearning

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด rssประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • 31 มี.ค. 2565 : จ้างโครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นของระบบค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยด้วยดาวเทียม COSPAS-SARSAT จากระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยต่ำเป็นระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยกลาง ไฟล์แนบประกาศ / ไฟล์แนบประกาศ /
  • 01 มี.ค. 2565 : การเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

  • 26 พ.ย. 2564 : จ้างให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ไฟล์แนบประกาศ / ไฟล์แนบประกาศ /
  • 30 ส.ค. 2564 : จ้างบริการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์แนบประกาศ /

ประกาศรับสมัครงาน   ดูทั้งหมด rssประกาศรับสมัครงาน    

ประกาศรับสมัครงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
aaic
webpage-sar
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปค.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ
banner_manualOPS
mot_mlit_banner
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
mot data catalog
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ
mot_aec
railway_coorperation
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
banner_oic_eLearning
mot_journal

การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

banner_survey_motweb

แบบสอบถาม (ชุดที่ 1)

แบบสอบถาม (ชุดที่ 2)