เผยแพร่ข้อมูลด้านคมนาคมขนส่ง

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม (ระยะที่ 1 : ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559)  

ข้อมูลประกอบการปาฐกถาพิเศษ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
1. หัวข้อ ระบบโครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล สู่ใจประชารัฐ (27 เม.ย. 2559)
2. เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร (22 เม.ย. 2559)

วีดีทัศน์เกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมปาฐกถา หัวข้อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (29 สิงหาคม 2559) ในงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2559 "Together is Power : Enhancing Connectivity"
สัมภาษณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในงาน International Transport Forum 2016 Summit
icon_newVDO นำเสนอข้อมูลที่ได้นำไปจัดบูธ นิทรรศการงาน  ITU World Telecom 2016 ระหว่างวันที่ 14 – 17 พ.ย. 2559
   1) VDO ของ การรถไฟแห่งประเทศไทย  หัวข้อ รถไฟเพื่อชีวิต  หัวข้อ มิติใหม่กับการเดินทางด้วยรถไฟไทย
   2) VDO ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
   3) VDO ของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย พ.ศ. 2558-2565 และแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 (สนข.) (7 พ.ค. 2558)
2. การยกระดับการบริการประชาชนรถโดยสารสาธารณะ(รถแท็กซี่ไทย DLT Check in) และการยกระดับมาตรฐานห้องน้ำสถานีขนส่งทั่วประเทศ (ขบ.) (19 พ.ค. 2558)
3. รายงานผลการเยือนญี่ปุ่น ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (สร.) (2 มิ.ย. 2558)
4. สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมทางหลวง ประจำปี 2558 (ทล.) (9 มิ.ย. 2558)
5. ผลการดำเนินงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) (14 ก.ค. 2558)
6. ผลการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) (4 ส.ค. 2558)
7. ผลการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก ให้ประชาชผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (ขบ.) (11 ส.ค. 2558)
    7.1 สปอตโฆษณาแท็กซี่คุณภาพ
    7.2 สปอตโฆษณา ไม่เป็นไร (ผู้ประกอบการ)
    7.3 สปอตโฆษณา ไม่พร้อม อย่าขับ
    7.4 สปอตโฆษณา ไม่เป็นไร (ผู้โดยสาร)
8. ผลการดำเนินงานของกรมการบินพลเรือน (บพ.) (25 ส.ค. 2558)
9. การพัฒนาท่าอากาศยานภายใต้การดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.) (15 ก.ย. 2558)
10. การพัฒนาระบบตั๋วร่วม (สนข.) (30 ก.ย. 2558)
11. การย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่ และการบริการผู้โดยสาร (บขส.) (20 ต.ค. 2558)
12. การดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. และการปรับสายทางการเดินรถโดยสารประจำทางใหม่ (ขสมก.) (27 ต.ค. 2558)
13. การพัฒนาสถาบันการบินพลเรือน (3 พ.ย. 2558)
14. แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี (10 พ.ย. 2558)
15. โครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในความรับผิดชอบของ รฟม. (8 ธ.ค. 2558)
16. แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 (15 ธ.ค. 2558)
17. โครงการศึกษาการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ (สนข.) (29 ธ.ค. 2558)
18. ทางจักรยาน (Bike Lane) (26 ม.ค. 2559)
19. การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO (16 ก.พ. 2559)
20. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (23 ก.พ. 2559)
21. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 พิษณุโลก-หล่มสัก (8 มี.ค. 2559)
22. โครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพู และสายสีเหลือง (29 มี.ค. 2559)
      22.1 สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
      22.2 สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง