ถาม-ตอบงานบริการด้านทรัพยากรบุคคล

รายการข้อมูลถาม-ตอบ งานบริการด้านทรัพยากรบุคคล

1
ตั้งคำถาม : ไม่ทราบว่าเปิดรับโอนตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานบ้างไหมคะ (เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 63)
ตอบ : สามารถยื่นคำขอโอนมาได้ แต่จะได้โอนหรือไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งว่างและการพิจารณาของผู้บริหาร
2
ตั้งคำถาม : ขออนุญาตสอบถามค่ะ สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ. ประจวบคีรีขันธ์มีตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีว่างไหมค่ะ และรับโอนหรือเปล่า (เมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 63)
ตอบ : กรุณาติดต่อสอบถามที่กรมทางหลวงโดยตรง เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมไม่ทราบอัตราว่างของกรมอื่น
3
ตั้งคำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม เมื่อไรค่ะ (เมื่อวันที่ : 9 ส.ค. 63)
ตอบ : วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
4
ตั้งคำถาม : ดิฉันตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกรมการแพทย์ ได้ยื่นเรื่องขอโอนไปกรมทางหลวง แต่ได้รับคำตอบมาว่ากรมทางหลวงไม่รับโอนข้ามกระทรวง ทั้งที่ตำแหน่งที่ขอโอนไปก็เป็นตำแหน่งว่างคะ ไหนว่า ข้าราชการพลเรือน สามารถโอนได้ทุกกระทรวง ทบวง กรม คะ (เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 63)
ตอบ : การบริหารทรัพยากรบุคคล (การสรรหา/บรรจุแต่งตั้ง/โอน/ย้าย ฯลฯ) ของแต่ละส่วนราชการมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารซึ่งจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและจำเป็นของส่วนราชการนั้นๆ ค่ะ
5
ตั้งคำถาม : การโอนย้ายสลับสับเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเดียวกันระดับเดียวกัน แต่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องผ่านการทดลองงาน และปฏิบัติงานที่เดิมเป็นระยะเวลาเท่าใด ถึงจะสามารถทำเรื่องขอย้ายสลับสับเปลี่ยนได้ครับ (เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 63)
ตอบ : การย้ายข้าราชการไม่มีข้อกำหนดว่าต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมเป็นระยะเวลาเท่าใดค่ะ
6
ตั้งคำถาม : สอบถามขั้นตอนการพานักศึกษาไปดูงานทีท่าเรือกรุงเทพค่ะ ต้องติดต่อท่านใดคะ (เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 63)
ตอบ : กรุณาติดต่อไปที่ท่าเรือกรุงเทพโดยตรงค่ะ
7
ตั้งคำถาม : ทดลองงานครบ 6 เดือน แล้วสามารถโอนย้าย/ด้มั้ยครับ ? (เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 63)
ตอบ : สามารถโอนหรือย้ายได้ค่ะ
8
ตั้งคำถาม : สอบถามว่า บัญชีตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัิงานคนพิการเรียกถึงลำดันที่เท่าไหร่แล้วครับ (เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 63)
ตอบ : ขณะนี้เรียกถึงลำดับที่ 3 ค่ะ
9
ตั้งคำถาม : ขอโอนย้ายในตำแหน่งนายช่างสำรวจอาวุโส ไม่ทราบว่าหน่วยงานมีนโยบายรับโอนหรือเปล่าครับ (เมื่อวันที่ : 16 มิ.ย. 63)
ตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมไม่มีอัตราตำแหน่งนายช่างสำรวจค่ะ
10
ตั้งคำถาม : กรมขนส่งทางรางมีนโยบายรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนิติกรปฎิบัติการ หรือไม่ครับ โดยผู้ประสงค์ขอโอนจบปริญญาตรีและปริญาโทนิติศาสตร์ และเนติบัณฑิตไทย (เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 63)
ตอบ : กรุณาสอบถามที่กรมการขนส่งทางรางนะคะ
ตั้งคำถาม