ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม

ข่าวสั้นทันเหตุการณ์ ดูทั้งหมด

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด สรุปผล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • 16 ก.พ. 2564 : จ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 “พระบารมีดุจร่มฟ้า ปกเกล้าแดนไทย” ด้านคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / ไฟล์แนบประกาศ /
  • 02 ก.พ. 2564 : จ้างจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “One Transport for Seamless Mobility” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 / ไฟล์แนบประกาศ /
  • 08 ม.ค. 2564 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบและอุปกรณ์โครงการเพิ่มศักยภาพระบบภูมิสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ไฟล์แนบประกาศ /

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

  • 26 ม.ค. 2564 : จ้างจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “One Transport for Seamless Mobility” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 / ไฟล์แนบประกาศ /
  • 25 พ.ย. 2563 : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม / ไฟล์แนบประกาศ /

เปิดเผยราคากลาง

  • 25 มี.ค. 2564 : ขอความเห็นชอบจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษ เพื่อกำกับการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง โดยวิธีคัดเลือก / ไฟล์แนบประกาศ /
  • 16 ก.พ. 2564 : จ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 “พระบารมีดุจร่มฟ้า ปกเกล้าแดนไทย” ด้านคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / ไฟล์แนบประกาศ /
  • 26 ม.ค. 2564 : จ้างจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “One Transport for Seamless Mobility” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 / ไฟล์แนบประกาศ /

ประกาศรับสมัครงาน ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน

วารสารราชรถ ดูทั้งหมด

กฏ ระเบียบ ราชกิจจานุเบกษา

วิเคราะห์ประเด็นข่าว ค้นหาแบบละเอียด