ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด สรุปผล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20 ต.ค. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 02 ต.ค. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบบูรณาการ ของกระทรวงคมนาคม สำหรับปีงบประมาณ 2564 02 ต.ค. 2563 : เช่ารถตู้โดยสารประจำส่วนกลาง จำนวน 2 คัน

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

30 ต.ค. 2563 : จ้างให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 รวม 9 เดือน 28 ต.ค. 2563 : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ศูนย์บริการร่วมคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเกตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน และจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป 16 ต.ค. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (Preventive Maintenance) ของระบบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในการค้นหาและช่วยชีวิต (COSPAS – SARSAT) ประจำปีงบประมาณ 2564

เปิดเผยราคากลาง

28 ต.ค. 2563 : จ้างให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 รวม 9 เดือน 28 ต.ค. 2563 : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ศูนย์บริการร่วมคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเกตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน และจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไป 25 ต.ค. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบบูรณาการ ของกระทรวงคมนาคม สำหรับปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครงาน ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด

Bangkok Post

The Nation

ข่าวสด

ข่าวหุ้น

ฐานเศรษฐกิจ

ผู้จัดการรายวัน

มติชน

สยามรัฐ

เดลินิวส์

แนวหน้า

ไทยรัฐ

ไทยโพสต์

วารสารราชรถ ดูทั้งหมด

กฏ ระเบียบ ราชกิจจานุเบกษา

วิเคราะห์ประเด็นข่าว ค้นหาแบบละเอียด