ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด สรุปผล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
20 ต.ค. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 02 ต.ค. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบบูรณาการ ของกระทรวงคมนาคม สำหรับปีงบประมาณ 2564 02 ต.ค. 2563 : เช่ารถตู้โดยสารประจำส่วนกลาง จำนวน 2 คัน

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

16 ต.ค. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (Preventive Maintenance) ของระบบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในการค้นหาและช่วยชีวิต (COSPAS – SARSAT) ประจำปีงบประมาณ 2564 06 ต.ค. 2563 : จ้างให้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมค่าเช่าคู่สาย ของ คค. ประจำปีงบประมาณ 2564 25 ก.ย. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบบูรณาการ ของกระทรวงคมนาคม สำหรับปีงบประมาณ 2564

เปิดเผยราคากลาง

25 ต.ค. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบบูรณาการ ของกระทรวงคมนาคม สำหรับปีงบประมาณ 2564 16 ต.ค. 2563 : จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (Preventive Maintenance) ของระบบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในการค้นหาและช่วยชีวิต (COSPAS – SARSAT) ประจำปีงบประมาณ 2564 05 ต.ค. 2563 : จ้างให้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรพร้อมค่าเช่าคู่สาย ของ คค. ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรับสมัครงาน ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด

กรุงเทพธุรกิจ

ฐานเศรษฐกิจ

ประชาชาติธุรกิจ

ผู้จัดการรายวัน

มติชน

เดลินิวส์

แนวหน้า

ไทยโพสต์

วารสารราชรถ ดูทั้งหมด

กฏ ระเบียบ ราชกิจจานุเบกษา

วิเคราะห์ประเด็นข่าว ค้นหาแบบละเอียด