ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด สรุปผล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • 31 มี.ค. 2565 : จ้างโครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นของระบบค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยด้วยดาวเทียม COSPAS-SARSAT จากระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยต่ำเป็นระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยกลาง / ไฟล์แนบประกาศ / / ไฟล์แนบประกาศ /
  • 01 มี.ค. 2565 : การเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

  • 30 ส.ค. 2564 : จ้างบริการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565 / ไฟล์แนบประกาศ /

เปิดเผยราคากลาง

  • : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ในการรณรงค์หาเสียง IMO
  • 20 พ.ค. 2565 : จ้างโครงการปรับปรุงสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน / ไฟล์แนบประกาศ /
  • 17 ก.พ. 2565 : จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยวิธีคัดเลือก / ไฟล์แนบประกาศ /

ประกาศรับสมัครงาน ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด

INFO QUEST

Transport Journal

สยามธุรกิจ

LOGISTICS TIME

ข่าวหุ้น

CH3

TNN ONLINE

THAILAND PLUS

SPRING NEWS

RYT9

MCOT

CH7

สวพ. FM91

สยามรัฐ

มติชน

ผู้จัดการ

ประชาชาติธุรกิจ

บ้านเมือง

แนวหน้า

ไทยโพสต์

ฐานเศรษฐกิจ

เดลินิวส์

ข่าวสด

กรุงเทพธุรกิจ