รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

รายงานผลการดำเนินงานกระทรวงคมนาคม
ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

รายงาน ครั้งที่ 54 (ประจำเดือน พ.ค. 62)
รายงาน ครั้งที่ 53 (ประจำเดือน ก.พ. 62)
รายงาน ครั้งที่ 52 (ประจำเดือน ม.ค. 62)
รายงาน ครั้งที่ 51 (ประจำเดือน ธ.ค. 61)
รายงาน ครั้งที่ 50 (ประจำเดือน พ.ย. 61)
รายงาน ครั้งที่ 49 (ประจำเดือน ต.ค. 61)

รายงาน ครั้งที่ 48 (ประจำเดือน ก.ย. 61)
รายงาน ครั้งที่ 47 (ประจำเดือน ส.ค. 61)
รายงาน ครั้งที่ 46 (ประจำเดือน ก.ค. 61)
รายงาน ครั้งที่ 45 (ประจำเดือน มิ.ย. 61)
รายงาน ครั้งที่ 44 (ประจำเดือน พ.ค. 61)
รายงาน ครั้งที่ 43 (ประจำเดือน เม.ย. 61)
รายงาน ครั้งที่ 42 (ประจำเดือน มี.ค. 61)
รายงาน ครั้งที่ 41 (ประจำเดือน ก.พ. 61)
รายงาน ครั้งที่ 40 (ประจำเดือน ม.ค. 61)
รายงาน ครั้งที่ 39 (ประจำเดือน ธ.ค. 60)
รายงาน ครั้งที่ 38 (ประจำเดือน พ.ย. 60)
รายงาน ครั้งที่ 37 (ประจำเดือน ต.ค. 60)


รายงาน ครั้งที่ 36 (ประจำเดือน ก.ย. 60)
รายงาน ครั้งที่ 35 (ประจำเดือน ส.ค. 60)
รายงาน ครั้งที่ 34 (ประจำเดือน ก.ค. 60)
รายงาน ครั้งที่ 33 (ประจำเดือน มิ.ย. 60)
รายงาน ครั้งที่ 32 (ประจำเดือน พ.ค. 60)
รายงาน ครั้งที่ 31 (ประจำเดือน เม.ย. 60)
รายงาน ครั้งที่ 30 (ประจำเดือน มี.ค. 60)
รายงาน ครั้งที่ 29 (ประจำเดือน ก.พ. 60)
รายงาน ครั้งที่ 28 (ประจำเดือน ม.ค. 60)
รายงาน ครั้งที่ 27 (ประจำเดือน ธ.ค. 59)
รายงาน ครั้งที่ 26 (ประจำเดือน พ.ย. 59)
รายงาน ครั้งที่ 25 (ประจำเดือน ต.ค. 59)


รายงาน ครั้งที่ 24 (ประจำเดือน ก.ย. 59)
รายงาน ครั้งที่ 23 (ประจำเดือน ส.ค. 59)
รายงาน ครั้งที่ 22 (ประจำเดือน ก.ค. 59)
รายงาน ครั้งที่ 21 (ประจำเดือน มิ.ย. 59)
รายงาน ครั้งที่ 20 (ประจำเดือน พ.ค. 59)
รายงาน ครั้งที่ 19 (ประจำเดือน เม.ย. 59)
รายงาน ครั้งที่ 18 (ประจำเดือน มี.ค. 59)
รายงาน ครั้งที่ 17 (ประจำเดือน ก.พ. 59)
รายงาน ครั้งที่ 16 (ประจำเดือน ม.ค. 59)
รายงาน ครั้งที่ 15 (ประจำเดือน ธ.ค. 58)
รายงาน ครั้งที่ 14 (ประจำเดือน พ.ย. 58)
รายงาน ครั้งที่ 13 (ประจำเดือน ต.ค. 58)


รายงาน ครั้งที่ 12 (ประจำเดือน ก.ย. 58)
รายงาน ครั้งที่ 11 (ประจำเดือน ส.ค. 58)
รายงาน ครั้งที่ 10 (ประจำเดือน ก.ค. 58)
รายงาน ครั้งที่ 9 (ประจำเดือน มิ.ย. 58)
รายงาน ครั้งที่ 8 (ประจำเดือน พ.ค. 58)
รายงาน ครั้งที่ 7 (ประจำเดือน เม.ย. 58)
รายงาน ครั้งที่ 6 (ประจำเดือน มี.ค. 58)
รายงาน ครั้งที่ 5 (ประจำเดือน ก.พ. 58)
รายงาน ครั้งที่ 4 (ประจำเดือน ม.ค. 58)
รายงาน ครั้งที่ 3 (ประจำเดือน ธ.ค. 57)
รายงาน ครั้งที่ 2 (ประจำเดือน พ.ย. 57)
รายงาน ครั้งที่ 1 (ประจำเดือน ต.ค. 57)