โครงการในพระราชดำริ
survey_g2c
ข้อมูลนำเสนอด้านคมนาคมขนส่ง
ผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ความร่วมมือไทย-จีน
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

คมนาคมทันเหตุการณ์ ดูทั้งหมด


แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
(วันที่ 3 พฤษภาคม 2559)
ผู้บริหารคมนาคมพบสื่อ

ข่าวคมนาคม ค้นหาเพิ่มเติม

ข่าวคมนาคม
calendar ปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด    

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

เปิดเผยราคากลาง

ประกาศรับสมัครงาน   ดูทั้งหมด rssประกาศรับสมัครงาน   

ประกาศรับสมัครงาน
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปค.
ติดตามแผนงานโครงการ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ
สถานะโครงการของกระทรวงคมนาคม
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
mot_aec
ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ
คลินิกกองการเจ้าหน้าที่
facebook
ติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook
regist
สมัครสมาชิก (สำหรับสมาชิกเว็บไซต์)


คุณเป็นสมาชิกอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

ติดต่อกระทรวงคมนาคม