การขออนุญาตขุดลอกหน้าท่า

ผู้มีความประสงค์จะขุดลอกหน้าท่าเทียบเรือ หรือร่องน้ำทางเดินเรือให้ได้ความลึกตามต้องการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินเรือ จะต้องขออนุญาตต่อกรมการขนส่งทางน้ำฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการให้บริการ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

แบบฟอร์ม
ขออนุญาตทำการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ (ข.1)


ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -