การขออนุญาตใช้สิทธิเหนือพื้นดิน

   หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอปักเสา พาดสายข้ามทางรถไฟ ดันท่อลอดใต้ทางรถไฟ สร้างถนน รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ท่อส่งน้ำปักเสาเดินสายไฟ ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ จะต้องขออนุญาตต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการให้บริการ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ


หลักฐานที่ใช้
  ช่วงดำเนินการจนทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่ จะใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -