การขออนุญาตติดตั้งป้ายริมทาง

ผู้ที่มีความประสงค์จะดำเนินการขออนุญาตตั้งป้ายริมทางหลวงชนบท สามารถทำหนังสือขออนุญาตมาที่สำนักบำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยงานทาง

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ยื่นหนังสือขออนุญาต
2. เจ้าหน้าที่ รับเรื่องดำเนินการ
3. จ่ายเรื่องคืน

หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -