ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม

ข่าวสั้นทันเหตุการณ์ ดูทั้งหมด

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด สรุปผล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
23 ก.ค. 2563 : จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) 29 เม.ย. 2563 : จ้างโครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลถนนของประเทศ พร้อมระบบรายงานผลข้อมูลถนนในเขตกรุงเทพมหานคร (The Roadway Inventory System Database) 08 เม.ย. 2563 : จ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคมนาคม (MOT Big Data Analytics)

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

24 ก.ค. 2563 : จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) 23 เม.ย. 2563 : จ้างโครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลถนนของประเทศ พร้อมระบบรายงานผลข้อมูลถนนในเขตกรุงเทพมหานคร (The Roadway Inventory System Database) 31 มี.ค. 2563 : จ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคมนาคม (MOT Big Data Analytics)

เปิดเผยราคากลาง

16 ก.ค. 2563 : จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย (สกชย.) 29 เม.ย. 2563 : จ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์และการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยปฏิบัติใน สปค. และภารกิจสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งของ คค. 29 เม.ย. 2563 : จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์และการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานปฏิบัติใน สปค. และภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านการคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม

ประกาศรับสมัครงาน ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

ข่าวหุ้น

ฐานเศรษฐกิจ

ผู้จัดการรายวัน

มติชน

เดลินิวส์

ไทยรัฐ

ไทยโพสต์

วารสารราชรถ ดูทั้งหมด

กฏ ระเบียบ ราชกิจจานุเบกษา

วิเคราะห์ประเด็นข่าว ค้นหาแบบละเอียด