ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม

ข่าวสั้นทันเหตุการณ์ ดูทั้งหมด

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด สรุปผล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13 พ.ค. 2562 : จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 01 พ.ค. 2562 : จ้างฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดอุดรธานี 30 เม.ย. 2562 : จัดหาครุภัณฑ์สำหรับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

31 ม.ค. 2562 : จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมและยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 ม.ค. 2562 : จ้างโครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ (NMTIC) ระยะที่ 2 11 ม.ค. 2562 : จ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แบบบูรณาการของกระทรวงคมนาคม

เปิดเผยราคากลาง

16 พ.ค. 2562 : จ้างจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 13 พ.ค. 2562 : จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 03 พ.ค. 2562 : จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านสื่อหนังสือพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ประกาศรับสมัครงาน ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด

Bangkok Post

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

ผู้จัดการรายวัน

มติชน

เดลินิวส์

แนวหน้า

ไทยรัฐ

ไทยโพสต์

วารสารราชรถ ดูทั้งหมด

กฏ ระเบียบ ราชกิจจานุเบกษา

วิเคราะห์ประเด็นข่าว ค้นหาแบบละเอียด