ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด สรุปผล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
19 ก.พ. 2563 : จ้างเหมาให้บริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คน 18 ก.พ. 2563 : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารหอประชุมของสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ณ กรุงเทพฯ โดยด่วน (ระยะที่ 1) ครั้งที่ 2 12 ก.พ. 2563 : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและศูนย์บริการร่วมคมนาคม และจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

05 ก.พ. 2563 : จ้างให้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม (MOTNET) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 15 ส.ค. 2562 : จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารหอประชุมของสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ณ กรุงเทพฯ โดยด่วน (ระยะที่ 1) 09 ส.ค. 2562 : จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการจ้างเหมาให้บริการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมจัดเก็บข้อมูลจราจร ทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กระทรวงคมนาคม

เปิดเผยราคากลาง

19 ก.พ. 2563 : จ้างเหมาให้บริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คน 12 ก.พ. 2563 : จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและศูนย์บริการร่วมคมนาคม และจ้างเหมาพนักงานบริการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 12 ก.พ. 2563 : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (Preventive Maintenance) ของระบบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในการค้นหาและช่วยชีวิต (COSPAS – SARSAT)

ประกาศรับสมัครงาน ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด

กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวสด

ข่าวหุ้น

คม ชัด ลึก

ฐานเศรษฐกิจ

ประชาชาติธุรกิจ

ผู้จัดการรายวัน

มติชน

เดลินิวส์

แนวหน้า

โพสต์ ทูเดย์

ไทยรัฐ

ไทยโพสต์

วารสารราชรถ ดูทั้งหมด

กฏ ระเบียบ ราชกิจจานุเบกษา

วิเคราะห์ประเด็นข่าว ค้นหาแบบละเอียด