โครงการในพระราชดำริ
ผู้บริหารคมนาคมพบสื่อ
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่
bannerActionPlan2560Mot
mot_mlit_banner
ข้อมูลนำเสนอด้านคมนาคมขนส่ง
banner_infographic_mot
แบบสำรวจความคิดเห็น
banner_39th
ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม

ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

คมนาคมทันเหตุการณ์ ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม ค้นหาเพิ่มเติม

ข่าวคมนาคม
calendar ปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด rssประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

เปิดเผยราคากลาง

ประกาศรับสมัครงาน   ดูทั้งหมด rssประกาศรับสมัครงาน   

ประกาศรับสมัครงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปค.
motJournal
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ
ความร่วมมือไทย-จีน
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ
mot_aec
ศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์
<
ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
คลินิกกองการเจ้าหน้าที่
facebook
ติดตามข่าวสารผ่านทาง Facebook

ติดต่อกระทรวงคมนาคม