บริการประชาชน

การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ

-

ขั้นตอนการให้บริการ

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

-

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-