บริการประชาชน

การขอใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่

การขอใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่

ผู้ประจำหน้าที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางอากาศ โดยต้องผ่านการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยประเภทของใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ มี 11 ประเภท ดังนี้
1. นักบินพาณิชย์เอก-เครื่องบิน
2. นักบินพาณิชย์เอก-เฮลิคอปเตอร์
3. นักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน
4. นักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์
5. นักบินส่วนบุคคล-เครื่องบิน
6. นักบินส่วนบุคคล-เฮลิคอปเตอร์
7. นักบินอากาศยานเบาพิเศษ
8. นายช่างภาคพื้นประเภท 2
9. นายช่างประจำอากาศยาน
10. พนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ
11. พนักงานอำนวยการบิน

ขั้นตอนการให้บริการ

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้

-

แบบฟอร์ม

-

ระยะเวลาการให้บริการ

-

ค่าธรรมเนียม

-