บริการขออนุญาตเชื่อมทาง/ ปลูกสร้างบริเวณทาง/ลำน้ำ

กรมทางหลวง

การขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

การขออนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับทางหลวงชนบท

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การขออนุญาตดำเนินการในเขตพื้นที่ของ รฟท.

การขออนุญาตใช้สิทธิเหนือพื้นดิน

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

การขออนุญาตดำเนินการในเขตพื้นที่ของ กทพ.

กรมเจ้าท่า

การขออนุญาตดำเนินการบริเวณท่าและลำน้ำ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การขออนุญาตดำเนินการในเขตพื้นที่ของ รฟม.