บริการการเดินทาง

ระบบบริการข้อมูลการเดินทาง

บริการค้นหาและบอกเวลารถสาธารณะ
เส้นทางเดินรถประจำทาง ขสมก.

บริการข้อมูลเส้นทางคมนาคมทั่วประเทศ

บริการข้อมูลอัตราค่าเดินทางระบบขนส่งมวลชน

อัตราค่าโดยสารรถ ขสมก.
อัตราค่าโดยสาร รถไฟฟ้ามหานคร
อัตราค่าโดยสาร เดินเรือในเขต กทม และปริมณฑล
ตารางเวลาเดินรถ/อัตราค่าโดยสาร รถไฟ
อัตราค่าโดยสาร Airport Rail Link
 

บริการข้อมูลเส้นทางระบบขนส่งมวลชน

เส้นทางเดินรถ ขสมก.
เส้นทางเดินเรือในเขต กทม.และปริมณฑล
เส้นทางรถ บขส.
เส้นทางรถไฟ
เส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานคร (รฟม.)
เส้นทางเดินรถไฟฟ้า บีทีเอส
Airport Rail Link : ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว (รฟม.)

บริการข้อมูลสภาพจราจร

รายงานสภาพจราจรผ่านกล้อง CCTV (ทล.) 

บริการข้อมูลการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- ไหว้พระ 9 วัด กับ ขสมก.

E-Ticket

สำรองที่นั่ง/จำหน่ายบัตรโดยสาร บขส.
จองตั๋ว/ซื้อตั๋ว นครชัยแอร์ออนไลน์
สำรองที่นั่ง/จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า รฟท.
สำรองที่นั่ง/จำหน่ายตั๋วล่วงหน้า สายการบิน
- การบินไทย
- ไทยสมายล์
- นกแอร์
- แอร์เอเซีย
- บางกอกแอร์เวย์
- โอเรียนท์ไทย
Thai Lion Air