MOT SAR

บทสัมภาษณ์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ได้ตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ของ ดร.ธนิต วงศ์ปิยนันทกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ในคอลัมน์ Let's Talk ของนิตยสาร TRAINER สบพ.