ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

1
สมุดเล่มทะเบียนหาย เป็นรถที่จดทะเบียนต่างจังหวัด สามารถแจ้งขอทำใหม่ที่กรุงเทพฯ ได้หรือไม่ ที่ไหนบ้าง (เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
2
อยากทราบว่าตอนนี้มีจำนวนโดรนที่จดทะเบียนแล้วในประเทศไทยประมาณกี่ลำ (เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
3
การขออนุญาตใช้งานโครน สำหรับกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ จะมีแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร (เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารดังต่อไปนี้

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
4
สามารถร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงหรือสร้างถนน ในเขตจังหวัดที่อาศัยอยู่ ได้หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคมนาคม ได้ที่
 
คลิกแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
5
สอบถามเรื่องอินธนูของพนักงานราชการที่ให้สั่งซื้อว่าเมื่อไหร่จะได้ สั่งซื้อไปนานมากแล้ว (เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
กองการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3082
6
"โดรน" ตามกฎหมายกระทรวงคมนาคม ควบคุมการบิน แต่ไม่ควบคุมการนำเข้า ใช่หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารดังต่อไปนี้

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
7
การแจ้งไม่ใช่รถตลอดไป หมายถึงอะไร (เมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หัวข้อ การแจ้งไม่ใช้รถ
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
8
ถ้าต้องการเช็ค Man-Month ของบุคลากรในโครงการของกระทรวงคมนาคม สามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ได้หรือไม่ ถ้าได้ ดูได้จากที่ไหน (เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 59)
ตอบ : การตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปรึกษาโครงการของกระทรวงคมนาคม เป็นระบบที่เปิดใช้งานเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละหน่วยงานในสังกัด จึงไม่สามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้งานได้
9
รบกวนสอบถาม กรมเจ้าท่าเปิดสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ไม่ทราบว่าถ้ามีหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงคมนาคมต้องการรับข้าราชการในตำแหน่งนี้เหมือนกัน กระทรวงจะเรียกใช้บัญชีของกรมเจ้าท่าหรือไม่ (เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล 
กองการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3004
10
อยากสอบถามความคืบหน้าการขึ้นบัญชีตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรียกถึงลำดับที่เท่าไรแล้ว (เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3004
ตั้งคำถาม