ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

1
ต้องการสมัครงานต้องติดต่อฝ่ายบุคคลเบอร์ใหน (เมื่อวันที่ : 8 มี.ค. 64)
ตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 2283 3322
2
ต้องการร้องเรียน เรื่องมาตราการตรวจของเหลว ผ่าเครื่อง X-Ray สนามบินภูเก็ต 081-4427xxx (เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 63)
ตอบ : หากท่านต้องการร้องเรียนการให้บริการ มีข้อสงสัยสอบถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับบริการของกระทรวงคมนาคม สามารถแจ้งเรื่องได้ตามช่องทางด้านล่าง
1. ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
2. ระบบรับฟังความคิดเห็น 
3. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
3
ผลการพิจารณาอุทธณ์ค่าเวรคืนที่ดิน สายบางใหญ่ กาญจนบุรี ช่วงบางใหญ่ ทำไมล่าช้า ไม่ออกเสียที จะให้รอจนหมดอายุอทธรณ์หรือไง จะได้ฟ้องข้าราชการตามมาตร 157 ด้วย (เมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 63)
ตอบ :

ท่านสามารถติดตามผลการพิจารณาหรือประสานการดำเนินงานผ่านช่องทางตามรายชื่อระบบด้านล่าง
รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์และตรวจสอบแนวเวนคืน
ระบบประสานการดำเนินงานผู้อุทธรณ์เงินค่าทดแทน

4
ในกรณีที่ประชาชนร้องเรียนโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงไปที่กรมทางหลวงแล้ว แต่ไม่ได้รับคำตอบหรือการประสานงานใด ๆ กลับมาเลย จะมีหน่วยงานใดอีกหรือไม่ที่ประชาชนจะสามารถร้องเรียนได้ (เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 63)
ตอบ : หากท่านต้องการร้องเรียนการให้บริการ มีข้อสงสัยสอบถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับบริการของกระทรวงคมนาคม สามารถแจ้งเรื่องได้ตามช่องทางด้านล่าง
1. ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
2. ระบบรับฟังความคิดเห็น 
3. ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
5
ร้องทุกข์ ผู้บังคับบัญชาไม่เป็นธรรม ใช้อำนาจโดยมิชอบ ของพนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมได้ที่ไหนคะ (เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 63)
ตอบ : หากท่านต้องการร้องเรียนการให้บริการ มีข้อสงสัยสอบถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับบริการของกระทรวงคมนาคม สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ 
1. ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ http://olap.mot.go.th/webboard/create_question.jsp
2. ระบบรับฟังความคิดเห็น https://motwebservice.mot.go.th/motpublichearing/
6
หากต้องการร้องเรียนเรื่อง ปัญหาไม่สามารถเดินทางได้จาก covid กับสายการบินnokair ที่ไม่มีมาตรการที่สอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมที่ออกมาการเยียวยาเลื่อนตั๋วไม่เสียค่าธรรมเนียม และรัฐบาลที่ขอความร่วมมืองดการเดินทางข้ามจังหวัด และพรกฉุกเฉินที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ ร้องเรียนผ่านทางใดได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ (เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 63)
ตอบ :

หากท่านต้องการร้องเรียนการให้บริการ มีข้อสงสัยสอบถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับบริการของกระทรวงคมนาคม สามารถแจ้งเรื่องได้ที่
1. ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ http://olap.mot.go.th/webboard/create_question.jsp
2. ระบบรับฟังความคิดเห็น https://motwebservice.mot.go.th/motpublichearing/

7
ต้องการสมัครงานต้องติดต่อฝ่ายบุคคลเบอร์ใหน (เมื่อวันที่ : 25 ก.พ. 63)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
ฝlายสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3004
8
ร้องเรียนพนักงานขายของในกรมขนส่งทางบกพื้นที่3 ใช้กิริยาท่าทางมารยาทไม่สุภาพ แสดงออกทางสีหน้าและคำพูด ทำตัวใหญ่โต ร้องเรียนได้ทางไหนเบอร์ติดต่อไหนครับ (เมื่อวันที่ : 25 ธ.ค. 62)
ตอบ : ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก คลิกที่นี่
หรือโทรแจ้ง Call Center 1584 
9
หากต้องการยื่นคำร้องทุกข์ในนามนิติบุคคลเพื่อชี้แจ้งผลกระทบจาก นโยบายการจำกัดเวลารถบรรทุกขนส่งสินค้าในช่วงเวลา 00.00 น.-04.00 น. ในเขตเมืองชั้นใน จะสามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์ม และ ควรส่งเรื่องติดต่อหน่วยราชการใดบ้าง (เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 62)
ตอบ : ท่านสามารถส่งข้อมูลร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ 
http://olap.mot.go.th/webboard/create_question.jsp
10
ขอทราบหมายเลขโทรศัพท์กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 62)
ตอบ : ติดต่อ กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0-2283-3033, 0-2283-3042
โทรสารหมายเลข 0-2283-3108

ท่านสามารถค้นหาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยเข้าใช้งานเว็บไซต์กระทรวงคมนาคม แล้วไปที่เมนู ติดต่อเรา URL : http://www.mot.go.th/contact-mot.html
ตั้งคำถาม