ร้านค้าสวัสดิการ


1. เข็มกลัดที่ระลึกกระทรวงคมนาคม
2. อินทรธนูพนักงานราชการ
3. เสื้อและของที่ระลึก 106 ปี
4. เสื้อตราสัญลักษณ์กระทรวงคมนาคม
5. เสื้อตราพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

--------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
โทร : 0 2283 3242-4
Line : @mis3307x
อีเมล : [email protected]