ร้านค้าสวัสดิการ


1. กระเป๋าสะพายตราสัญลักษณ์กระทรวงคมนาคม
2. หมวกตราสัญลักษณ์ครบรอบ 108 ปี กระทรวงคมนาคม
3. ไปรษณียากรที่ระลึก 108 ปี กระทรวงคมนาคม
4. เสื้อตราพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
5. อินทรธนูพนักงานราชการ
6. เข็มกลัดที่ระลึกกระทรวงคมนาคม--------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
โทร : 0 2283 3242-4
Line : @mis3307x
อีเมล : [email protected]