รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล


icon_newรายงานผลการดำเนินงาน 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ของรัฐบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

คลิกชมวีดิทัศน์ผลงาน 1 ปี รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและการพัฒนาคมนาคมเพื่อคนไทยและประเทศชาติรายงานผลการดำเนินงานกระทรวงคมนาคม 
ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

รายงาน ครั้งที่ 54 (ประจำเดือน พ.ค. 62)
รายงาน ครั้งที่ 53 (ประจำเดือน ก.พ. 62)
รายงาน ครั้งที่ 52 (ประจำเดือน ม.ค. 62)
รายงาน ครั้งที่ 51 (ประจำเดือน ธ.ค. 61)
รายงาน ครั้งที่ 50 (ประจำเดือน พ.ย. 61)
รายงาน ครั้งที่ 49 (ประจำเดือน ต.ค. 61)

รายงาน ครั้งที่ 48 (ประจำเดือน ก.ย. 61)
รายงาน ครั้งที่ 47 (ประจำเดือน ส.ค. 61)
รายงาน ครั้งที่ 46 (ประจำเดือน ก.ค. 61)
รายงาน ครั้งที่ 45 (ประจำเดือน มิ.ย. 61)
รายงาน ครั้งที่ 44 (ประจำเดือน พ.ค. 61)
รายงาน ครั้งที่ 43 (ประจำเดือน เม.ย. 61)
รายงาน ครั้งที่ 42 (ประจำเดือน มี.ค. 61)
รายงาน ครั้งที่ 41 (ประจำเดือน ก.พ. 61)
รายงาน ครั้งที่ 40 (ประจำเดือน ม.ค. 61)
รายงาน ครั้งที่ 39 (ประจำเดือน ธ.ค. 60)
รายงาน ครั้งที่ 38 (ประจำเดือน พ.ย. 60)
รายงาน ครั้งที่ 37 (ประจำเดือน ต.ค. 60)


รายงาน ครั้งที่ 36 (ประจำเดือน ก.ย. 60)
รายงาน ครั้งที่ 35 (ประจำเดือน ส.ค. 60)
รายงาน ครั้งที่ 34 (ประจำเดือน ก.ค. 60)
รายงาน ครั้งที่ 33 (ประจำเดือน มิ.ย. 60)
รายงาน ครั้งที่ 32 (ประจำเดือน พ.ค. 60)
รายงาน ครั้งที่ 31 (ประจำเดือน เม.ย. 60)
รายงาน ครั้งที่ 30 (ประจำเดือน มี.ค. 60)
รายงาน ครั้งที่ 29 (ประจำเดือน ก.พ. 60)
รายงาน ครั้งที่ 28 (ประจำเดือน ม.ค. 60)
รายงาน ครั้งที่ 27 (ประจำเดือน ธ.ค. 59)
รายงาน ครั้งที่ 26 (ประจำเดือน พ.ย. 59)
รายงาน ครั้งที่ 25 (ประจำเดือน ต.ค. 59)


รายงาน ครั้งที่ 24 (ประจำเดือน ก.ย. 59)
รายงาน ครั้งที่ 23 (ประจำเดือน ส.ค. 59)
รายงาน ครั้งที่ 22 (ประจำเดือน ก.ค. 59)
รายงาน ครั้งที่ 21 (ประจำเดือน มิ.ย. 59)
รายงาน ครั้งที่ 20 (ประจำเดือน พ.ค. 59)
รายงาน ครั้งที่ 19 (ประจำเดือน เม.ย. 59)
รายงาน ครั้งที่ 18 (ประจำเดือน มี.ค. 59)
รายงาน ครั้งที่ 17 (ประจำเดือน ก.พ. 59)
รายงาน ครั้งที่ 16 (ประจำเดือน ม.ค. 59)
รายงาน ครั้งที่ 15 (ประจำเดือน ธ.ค. 58)
รายงาน ครั้งที่ 14 (ประจำเดือน พ.ย. 58)
รายงาน ครั้งที่ 13 (ประจำเดือน ต.ค. 58)


รายงาน ครั้งที่ 12 (ประจำเดือน ก.ย. 58)
รายงาน ครั้งที่ 11 (ประจำเดือน ส.ค. 58)
รายงาน ครั้งที่ 10 (ประจำเดือน ก.ค. 58)
รายงาน ครั้งที่ 9 (ประจำเดือน มิ.ย. 58)
รายงาน ครั้งที่ 8 (ประจำเดือน พ.ค. 58)
รายงาน ครั้งที่ 7 (ประจำเดือน เม.ย. 58)
รายงาน ครั้งที่ 6 (ประจำเดือน มี.ค. 58)
รายงาน ครั้งที่ 5 (ประจำเดือน ก.พ. 58)
รายงาน ครั้งที่ 4 (ประจำเดือน ม.ค. 58)
รายงาน ครั้งที่ 3 (ประจำเดือน ธ.ค. 57)
รายงาน ครั้งที่ 2 (ประจำเดือน พ.ย. 57)
รายงาน ครั้งที่ 1 (ประจำเดือน ต.ค. 57)