การขอเอกสารรับรองประวัติทางการศึกษาด้านวิศวกรรมรถไฟ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ จะต้องได้รับเอกสารสำคัญรับรองคุณวุฒิ ซึ่งสามารถติอต่อขอรับได้ที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ 
     ผู้ต้องการใช้บริการสามารถติดต่อยื่นแบบฟอร์มขอรับบริการ พร้อมเอกสารประกอบได้ที่ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 (ปากทางเข้าโรงเรียนเยื้องกับสำนักงานใหญ่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ตรงข้างโรงเรียนหอวัง ด้าน ถ.วิภาวดีรังสิต) โทร 0 2220 4647, 0 2621 8701 ต่อ 821 5739, 827 5757, 821 5706, 821 5716, 021 5756

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ยื่นคำร้อง
2. ชำระค่าธรรมเนียม
3. รับเอกสาร

หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  -

ค่าธรรมเนียม
  -