การอบรม ทดสอบ ผู้ฝึกสอนขับรถ

อบรม ทดสอบ ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ 3 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้ในการขนส่งทางบก
2. หลักสูตรการสอนขับรถยนต์
3. หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์


ขั้นตอนการให้บริการ

คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
รวมระยะเวลาดำเนินการตลอดขั้นตอน 30 วัน ไม่นับวันรอคอยผลคดี

ค่าธรรมเนียม
  -