การให้การรับรองโรงเรียน โรงเรียนสอนขับรถเอกชน

ให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถเอกชนใน 3 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้ในการขนส่งทางบก
2. หลักสูตรการสอนขับรถยนต์
3. หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์


ขั้นตอนการให้บริการ
คลิกเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการ

หลักฐานที่ใช้
  -

แบบฟอร์ม
  -

ระยะเวลาการบริการ
  ระยะเวลาตลอดขั้นตอน 240 วัน

ค่าธรรมเนียม
  -