ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม

ข่าวสั้นทันเหตุการณ์ ดูทั้งหมด

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง/ข้อร้องเรียน/การเกิดอุบัติเหตุ ดูทั้งหมด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ดูทั้งหมด สรุปผล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • 31 มี.ค. 2565 : จ้างโครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นของระบบค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยด้วยดาวเทียม COSPAS-SARSAT จากระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยต่ำเป็นระบบดาวเทียมวงโคจรพิสัยกลาง / ไฟล์แนบประกาศ / / ไฟล์แนบประกาศ /
  • 01 มี.ค. 2565 : การเช่าที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

  • 30 ส.ค. 2564 : จ้างบริการขยายระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565 / ไฟล์แนบประกาศ /

เปิดเผยราคากลาง

  • : จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ในการรณรงค์หาเสียง IMO
  • 17 ก.พ. 2565 : จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับระบบติดตาม วิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยวิธีคัดเลือก / ไฟล์แนบประกาศ /
  • 01 ก.พ. 2565 : จ้างที่ปรึกษา จ้างปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ / ไฟล์แนบประกาศ /

ประกาศรับสมัครงาน ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด

INFOQUEST

ประชาไท

WORKPOINT TODAY

THAILAND PLUS

SANOOK

POST TODAY

MCOT

INN NEWS

สยามรัฐ

มติชน

ผู้จัดการ

เดลินิวส์

กรุงเทพธุรกิจ

กรมประชาสัมพันธ์