ถาม-ตอบงานบริการด้านทรัพยากรบุคคล

รายการข้อมูลถาม-ตอบ งานบริการด้านทรัพยากรบุคคล

1
ตั้งคำถาม : ตอนนี้รับโอนย้ายตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หรือเปล่าค่ะ (เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 63)
ตอบ : สามารถยื่นหนังสือขอโอนได้ แต่จะได้โอนหรือไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ว่างและการพิจารณาของหน่วยงานที่มีตำแหน่งว่าง
2
ตั้งคำถาม : สอบถามคะข้าราชการกรมทางหลวงทดลองงานครบ6เดือนแล้วสามารถขอย้ายได้ไหมคะ (เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 63)
ตอบ : ระเบียบไม่มีข้อห้ามการย้าย แต่น้องต้องสอบถามที่กรมทางหลวงว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรเรื่องย้าย
3
ตั้งคำถาม : แล้วบัญชีรายชื่อมีกรมอื่นเรียกไปใช้บ้างมั้ยครับของคนพิการที่ขึ้นรายชื่อไว้ ผม ก็คนพิการคนหนึ่งที่อยากรับราชการ เพราะตลอดชีวิตผมมันก็คือความฝันอันสูงสุด ผมเป็นคนไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่คนทีจ๊าบจ้วงสถาบันมีแต่คนทำงานดีๆ คนธรรมดาอย่างเราจะมีโอกาสบ้างมั้ยครับ ผม ไสว บุญเจริญ (เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 63)
ตอบ :          
         ตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานอื่นขอใช้บัญชี  หากมีหน่วยงานขอใช้บัญชีท่านจะได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานนั้นค่ะ
4
ตั้งคำถาม : คนพิการที่ขึ้นบัญชีไว้ปี 2562 จะได้บรรจุเป็นข้าราชการเมื่อไหร่ครับ ผม ไสว บุญเจริญ เบอร์0630528823 (เมื่อวันที่ : 13 ต.ค. 63)
ตอบ : ขณะนี้ไม่มีตำแหน่งคนพิการที่จะเรียกบรรจุเพิ่่มนะคะ
5
ตั้งคำถาม : มีการเลือกบรรตุของผู้พิการที่ขึ้นบัญชีตำแหน่งนักวิเคราะห์ไอีกคนแล้วค่ะและมีการบรรจุอีกไหมค่ะ (เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 63)
ตอบ : บัญชีคนพิการตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการขณะนี้เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 1 และยังไม่เรียกบรรจุเพิ่มค่ะ
6
ตั้งคำถาม : ไม่ทราบว่าเปิดรับโอนตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานบ้างไหมคะ (เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 63)
ตอบ : สามารถยื่นคำขอโอนมาได้ แต่จะได้โอนหรือไม่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งว่างและการพิจารณาของผู้บริหาร
7
ตั้งคำถาม : ขออนุญาตสอบถามค่ะ สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ. ประจวบคีรีขันธ์มีตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีว่างไหมค่ะ และรับโอนหรือเปล่า (เมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 63)
ตอบ : กรุณาติดต่อสอบถามที่กรมทางหลวงโดยตรง เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมไม่ทราบอัตราว่างของกรมอื่น
8
ตั้งคำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม เมื่อไรค่ะ (เมื่อวันที่ : 9 ส.ค. 63)
ตอบ : วันที่ 10 สิงหาคม 2563 
9
ตั้งคำถาม : ดิฉันตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดกรมการแพทย์ ได้ยื่นเรื่องขอโอนไปกรมทางหลวง แต่ได้รับคำตอบมาว่ากรมทางหลวงไม่รับโอนข้ามกระทรวง ทั้งที่ตำแหน่งที่ขอโอนไปก็เป็นตำแหน่งว่างคะ ไหนว่า ข้าราชการพลเรือน สามารถโอนได้ทุกกระทรวง ทบวง กรม คะ (เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 63)
ตอบ : การบริหารทรัพยากรบุคคล (การสรรหา/บรรจุแต่งตั้ง/โอน/ย้าย ฯลฯ) ของแต่ละส่วนราชการมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารซึ่งจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและจำเป็นของส่วนราชการนั้นๆ ค่ะ
10
ตั้งคำถาม : การโอนย้ายสลับสับเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเดียวกันระดับเดียวกัน แต่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ ต้องผ่านการทดลองงาน และปฏิบัติงานที่เดิมเป็นระยะเวลาเท่าใด ถึงจะสามารถทำเรื่องขอย้ายสลับสับเปลี่ยนได้ครับ (เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 63)
ตอบ : การย้ายข้าราชการไม่มีข้อกำหนดว่าต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมเป็นระยะเวลาเท่าใดค่ะ
ตั้งคำถาม