เกี่ยวกับกระทรวง

คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงคมนาคมนายชยธรรม์ พรหมศร
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ประธานคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ของกระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ 0 2283 3188


  • คำสั่ง
  • เกณฑ์ราคากลางและแนวทางปฏิบัติ
  • ปฏิทินการประชุมฯ
  • ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงคมนาคม