เกี่ยวกับกระทรวง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

เว็บไซต์สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
  • อำนาจหน้าที่
  • ผู้บริหาร

พระราชกำหนด การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

ผู้บริหารสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย


โครงสร้างองค์กร
สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อผู้บริหาร

ปรับปรุงข้อมูล : มกราคม 2564