เกี่ยวกับกระทรวง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

เว็บไซต์สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
  • อำนาจหน้าที่
  • ผู้บริหาร

พระราชกำหนด การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497

ผู้บริหารสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

caat-chula
นายจุฬา สุขมานพ
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

caat-preeda
นายปรีดา ยังสุขสถาพร
รองผู้อำนวยการ

caat-sarun
นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์
รองผู้อำนวยการ

โครงสร้างองค์กร
สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ติดต่อผู้บริหาร

ปรับปรุงข้อมูล : ตุลาคม 2561