เกี่ยวกับกระทรวง

  • ประวัติ
  • ผู้บริหาร

ประวัติ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด

   บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ด้วยความร่วมมือขององค์กรชั้นนำซึ่งประกอบด้วย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) การสื่อสารแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ AMADEUS Global Travel Distribution เพื่อให้บริการเทคโนโลยีการเดินทางแบบครบวงจร "อะมาดิอุส" ไม่ว่าจะเป็นการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า เรือสำราญ ประกันภัยการเดินทาง และอื่นๆ จนถึงการออกบัตรโดยสาร ไม่ว่าจะเป็นแบบกระดาษหรือบัตรโดยสารอิเลกทรอนิกส์ (e-ticket) และผลิตภัณฑ์บริการรับ-จ่ายเงิน ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้ระบบมีความสมบูรณ์เต็มรูปแบบ ในวงจรการขายแก่ตัวแทนตัวแทนการท่องเที่ยว โดยทำงานผ่านระบบ

   AMADEUS ผู้นำการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกระจายข้อมูลเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยวระดับโลก ผ่านเครือข่ายข้อมูลที่ได้รับการยอมรับว่าครอบคลุมทั่วโลกและครบวงจรที่สุด อีกทั้งยังมีฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด โดยให้บริการแก่บริษัทท่องเที่ยวถึงกว่า 61,000 แห่ง และสำนักงานขายของสายการบินกว่า 11,000 แห่ง รวมคิดเป็นจุดขายกว่า 300,000 จุด ใน 210 ตลาด ทั่วโลก นอกเหนือจากการให้บริการแก่ตัวแทนการท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว ไทย-อะมาดิอุสยังให้บริการในประเทศเพื่อนบ้าน คือ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

ผู้บริหาร บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด


นายทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด

สมุดโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริหาร