ศูนย์รวมข่าวคมนาคม

คมนาคมทันเหตุการณ์ ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม
bannerMOTAnnounce

banner_oic_eLearning

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด rssประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  • 09 เม.ย. 2564 : จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบการติดตั้งระบบเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยตามคำแนะนำขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 ไฟล์แนบประกาศ /
  • 16 ก.พ. 2564 : จ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 “พระบารมีดุจร่มฟ้า ปกเกล้าแดนไทย” ด้านคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไฟล์แนบประกาศ /
  • 02 ก.พ. 2564 : จ้างจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “One Transport for Seamless Mobility” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไฟล์แนบประกาศ /

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

  • 26 ม.ค. 2564 : จ้างจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “One Transport for Seamless Mobility” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ไฟล์แนบประกาศ /
  • 25 พ.ย. 2563 : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมการติดตั้ง ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ไฟล์แนบประกาศ /

ประกาศรับสมัครงาน   ดูทั้งหมด rssประกาศรับสมัครงาน    

ประกาศรับสมัครงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่
banner_manualOPS
railway_coorperation
webpage-sar
aaic
mot_mlit_banner
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
banner_infographic_mot
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปค.
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ
mot_aec
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
mot_journal
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

banner_survey_motweb