ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

1
1. จะทำการขออนุญาต การบังคับโดรน ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม เพื่อใช้ในการบินสำรวจ ในพื้นที่ส่วนบุคคล โดย บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคน จะต้องขออนุญาต ที่หน่วยงานใด 2. มีการบังคับใช้ และ แบบ ฟอร์ม สำหรับการขออนุญาต หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 6 ธ.ค. 58)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารดังต่อไปนี้

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
2
อยากทราบว่ากรมเจ้าท่าจะเปิดให้ผู้ที่ประกอบอาชีพประมงชาวฝั่ง (เรือเล็ก) สามารถจดทะเบียนผู้ใช้เรือได้อีกเมื่อไรค่ะ (เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 58)
ตอบ : ท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า 
http://www.md.go.th

หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์: 0-22331311-8 โทรสาร: 0-2238-3017 
ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
อีเมล์: MARINE@MD.GO.TH

3
หากต้องการขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานโดรน ในกรณีที่มีนำหนักเกิน 25 กิโลกรัม ต้องทำอย่างไร หรือต้องติดต่อหน่วยงานใด (เมื่อวันที่ : 25 พ.ย. 58)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
4
ผลการพิจารณ์เงินค่าทดแทน ทำไมเช็คไม่ได้ (เมื่อวันที่ : 9 พ.ย. 58)
ตอบ : ท่านสามารถเข้าผ่านเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) จากนั้นคลิกเลือกเมนู "บริการประชาชน" แล้วคลิกหัวข้อ "รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์และตรวจสอบแนวเวนคืน"
หรือติดต่อ  กลุ่มงานวิชาการ กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันและเวลาราชการ
5
อยากทราบว่าโดรนที่ไม่ติดกล้องสามารบินในด้านการกีฬาหรือฝึกบินได้หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 6 ส.ค. 58)
6
ถ้าจะนำโดรนมาใช้ในราชการ หรือ ใช้ส่วนตัว ต้องขออนุญาตอย่างไร แล้วมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง (เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 58)
7
อยากทราบความคืบหน้าของมาตรการรถเมล์ฟรี และรถไฟฟรี จะฟรีต่อไปหรือไม่ (เมื่อวันที่ : 17 ก.ค. 58)
ตอบ : ครม. มีมติ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ขยายเวลามาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทาง (รถเมล์ รถไฟฟรี) ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 30 เมษายน 2560
8
มีโครงการก่อสร้างสะพานอยู่ที่ จ.มุกดาหาร กระผมอยากเรียนถามว่า ต้องยื่นเรื่องขออนุญาตล่วงล้ำลำน้ำได้ที่หน่วยงานใดครับ (เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 58)
ตอบ : ท่านสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า 
หัวข้อ การขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
โทรศัพท์: 0-22331311-8 โทรสาร: 0-2238-3017
ตู้ ปณ. 1199 สายด่วน 1199 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
อีเมล์: MARINE@MD.GO.TH

9
ต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับคมนาคม แจ้งที่ช่องทางไหนได้บ้าง (เมื่อวันที่ : 2 ธ.ค. 57)
ตอบ : ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคมนาคม ได้ที่ คลิกแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตั้งคำถาม