ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

1
"โดรน" ตามกฎหมายกระทรวงคมนาคม ควบคุมการบิน แต่ไม่ควบคุมการนำเข้า ใช่หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารดังต่อไปนี้

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
2
การแจ้งไม่ใช่รถตลอดไป หมายถึงอะไร (เมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หัวข้อ การแจ้งไม่ใช้รถ
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
3
ถ้าต้องการเช็ค Man-Month ของบุคลากรในโครงการของกระทรวงคมนาคม สามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ได้หรือไม่ ถ้าได้ ดูได้จากที่ไหน (เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 59)
ตอบ : การตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปรึกษาโครงการของกระทรวงคมนาคม เป็นระบบที่เปิดใช้งานเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละหน่วยงานในสังกัด จึงไม่สามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้งานได้
4
ส่งอุทรค่าทดแทนก่อนหมดกำหนดสามวัน แต่มีเอกสารส่งมาว่าส่งเกินกำหนด ควรทำอย่างไร (เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 59)
ตอบ : สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานวิชาการ สำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันและเวลาราชการ
5
รบกวนสอบถาม กรมเจ้าท่าเปิดสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ไม่ทราบว่าถ้ามีหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงคมนาคมต้องการรับข้าราชการในตำแหน่งนี้เหมือนกัน กระทรวงจะเรียกใช้บัญชีของกรมเจ้าท่าหรือไม่ (เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล 
กองการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3004
6
อยากสอบถามความคืบหน้าการขึ้นบัญชีตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรียกถึงลำดับที่เท่าไรแล้ว (เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3004
7
ต้องการติดตามเรื่องอุทธรณ์ค่าเวนคืนที่ดิน ของ รฟม.สายสีเขียว หมอชิต สะพานใหม่ คูคต (เมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 59)
ตอบ : ท่านสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) จากนั้นคลิกเลือกเมนู "บริการประชาชน" แล้วคลิกหัวข้อ "รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์และตรวจสอบแนวเวนคืน"
หรือติดต่อ  กลุ่มงานวิชาการ กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันและเวลาราชการ
8
ต้องการทราบโครงสร้างการบริหารและโครงสร้างสายการบังคับบัญชาที่เป็นแบบผังข้อมูล สามารถดูไได้ที่ไหน (เมื่อวันที่ : 26 ก.พ. 59)
ตอบ : ท่านสามารถดูข้อมูลแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งสวนราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้โดยเข้าสู่เว็บไซต์ www.mot.go.th > คลิกเลือกเมนู เกี่ยวกับกระทรวง > ส่วนราชการในสังกัด > สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม > ภายใต้โลโก้กระทรวง คลิกลิงค์ข้อความ แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
9
อยากสอบถามชื่อย่อภาษาอังกฤษของ สำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงคมนาคม ว่าเขียนอย่างไร (เมื่อวันที่ : 4 ก.พ. 59)
ตอบ : Office of the Permanent Secretary ชื่อย่อภาษาอังกฤษ OPS

10
จากประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการยังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก หากเป็นกรณีอากาศยานไร้คนขับที่ใช้เพื่อการอื่น เช่น พ่นยาฆ่าแมลง และมีน้ำหนักเกินกว่า 25 กิโลกรัม จะไม่เข้าข้อ 4 (2) ของประกาศฯดังกล่าว ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ กรณีดังกล่าวต้องอยู่ภายในกฎหมายฉบับใด ต้องมีการขออนุญาตหรือมีเงื่อนไขข้อห้ามข้อปฏิบัติอย่างไร (เมื่อวันที่ : 8 ธ.ค. 58)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
ตั้งคำถาม