ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

1
อยากทราบว่าตอนนี้มีจำนวนโดรนที่จดทะเบียนแล้วในประเทศไทยประมาณกี่ลำ (เมื่อวันที่ : 21 ก.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
2
การขออนุญาตใช้งานโครน สำหรับกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ จะมีแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินการอย่างไร (เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารดังต่อไปนี้

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
3
สามารถร้องเรียน หรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงหรือสร้างถนน ในเขตจังหวัดที่อาศัยอยู่ ได้หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 27 มิ.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคมนาคม ได้ที่
 
คลิกแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
หรือ คลิกที่นี่ เพื่อติดตามข้อชี้แจง
4
สอบถามเรื่องอินธนูของพนักงานราชการที่ให้สั่งซื้อว่าเมื่อไหร่จะได้ สั่งซื้อไปนานมากแล้ว (เมื่อวันที่ : 7 มิ.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต
กองการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3082
5
"โดรน" ตามกฎหมายกระทรวงคมนาคม ควบคุมการบิน แต่ไม่ควบคุมการนำเข้า ใช่หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารดังต่อไปนี้

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

หลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล (คลิกอ่านไฟล์แนบ)

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มเดินอากาศภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2286 8157
6
การแจ้งไม่ใช่รถตลอดไป หมายถึงอะไร (เมื่อวันที่ : 6 มิ.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หัวข้อ การแจ้งไม่ใช้รถ
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
7
ถ้าต้องการเช็ค Man-Month ของบุคลากรในโครงการของกระทรวงคมนาคม สามารถเช็คได้จากเว็บไซต์ได้หรือไม่ ถ้าได้ ดูได้จากที่ไหน (เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 59)
ตอบ : การตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปรึกษาโครงการของกระทรวงคมนาคม เป็นระบบที่เปิดใช้งานเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแต่ละหน่วยงานในสังกัด จึงไม่สามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้งานได้
8
ส่งอุทรค่าทดแทนก่อนหมดกำหนดสามวัน แต่มีเอกสารส่งมาว่าส่งเกินกำหนด ควรทำอย่างไร (เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 59)
ตอบ : สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มงานวิชาการ สำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน โทร. 0-2280-1712 หรือ 0-2283-3143
9
รบกวนสอบถาม กรมเจ้าท่าเปิดสอบนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ไม่ทราบว่าถ้ามีหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงคมนาคมต้องการรับข้าราชการในตำแหน่งนี้เหมือนกัน กระทรวงจะเรียกใช้บัญชีของกรมเจ้าท่าหรือไม่ (เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล 
กองการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3004
10
ต่อหนังสือคนประจำเรือ Seaman Book ในระยอง ได้ที่ไหน (เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลโดยตรง ที่ url :  http://www.md.go.th/ssd/index.php/forms/seaman-book
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อตั้งคำถาม
เข้าสู่ระบบ สำหรับสมาชิกเว็บไซต์