ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

1
ตาม ข้อ ๘ แบบของสมุดประจํารถ ประวัติผู้ประจํารถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขนส่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ของ กฎกระทรวง การกําหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจํารถ ประวัติผู้ประจํารถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ทราบว่า แบบของสมุดประจำรถ มีการกำหนดและประกาศรูปแบบออกมาเป็นกฎหมายแล้วหรือยัง (เมื่อวันที่ : 5 ก.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
2
ถ้าจะร้องทุกข์เกิดกับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อติดต่อหมายเลขใด (เมื่อวันที่ : 1 ก.ย. 59)
ตอบ :

ร้องเรียน-ร้องทุกข์ กรมทางหลวง
http://complain.doh.go.th/index2.php
สอบถามข้อมูล กรมทางหลวง สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี 24 ชั่วโมง

ร้องเรียน/เสนอแนะ กรมทางหลวงชนบท
http://www.drr.go.th/bell/
สอบถามเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท สายด่วน : 1146 โทรศัพท์ : 02-551-5000

3
รถมอเตอร์ไซต์เก่า หาเอกสารไม่เจอ จะต่อทะเบียนใหม่ได้หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
4
ถ้าต้องการติดติ้งป้ายชี้บอกทางสำหรับโรงแรมที่พักในเขตกรุงเทพต้องทำอย่างไรบ้าง (เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ขออนุญาตติดตั้งป้ายริมทางหลวง กรมทางหลวง
http://www.doh.go.th/content.aspx?c_id=13&sc_id=41
Call Center :: 0-2354-6668-76
E-mail :: webmaster@doh.go.th

การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47 วรรค 1)
http://video.drr.go.th/People/5People.pdf

5
ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่กับร้านในกรุงเทพแต่เป็นคนต่างจังหวัด ทางร้านบอกต้องจ่ายค่าขอใช้รถในกรุงเทพ ไม่ทราบมีค่าใช้จ่ายตรงนี้จริงหรือเปล่า (เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
6
การติดต่อ ขอรับบำนาญตกทอด ของกระทรวงคมนาคม จะต้องติดต่อกับใคร (เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ห้องรับรองข้าราชการบำนาญ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ 0 2281 4066
7
ป้ายทะเบียนรถยนต์กรุงเทพมหานครชำรุด แต่อยู่จังหวัดตาก ต้องทำอย่างไร ที่ไม่ต้องเข้าไปทำในกรุงเทพ (เมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
8
อุบัติเหตุบนท้องถนน ทำให้ถึงแก่ความตาย อยากทราบว่าเบิกเงินได้จริงหรือไม่ (เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 59)
ตอบ : กรมทางหลวง ชี้แจงข้อเท็จจริง "กรณีเสียชีวิตบนทางหลวงจ่าย 15,000 บาท" ไม่เป็นความจริง กรมทางหลวงไม่มีนโยบายช่วยเหลือดังกล่าว

9
อยากได้หมายเลขติดต่อกับส่วนกลางของกระทรวงคมนาคม เพื่อส่งเอกสารเชิญประชุม เนื่องจากโทรไปหมายเลข 02-283-3000 ไม่มีผู้รับสาย (เมื่อวันที่ : 26 ก.ค. 59)
ตอบ : กรณีส่งเอกสารเชิญประชุม ท่านสามารถติดต่องานสารบรรณกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3065
หมายเลขโทรสาร 0 2281 3959
10
สมุดเล่มทะเบียนหาย เป็นรถที่จดทะเบียนต่างจังหวัด สามารถแจ้งขอทำใหม่ที่กรุงเทพฯ ได้หรือไม่ ที่ไหนบ้าง (เมื่อวันที่ : 23 ก.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อตั้งคำถาม
เข้าสู่ระบบ สำหรับสมาชิกเว็บไซต์