ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

1
ทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าการอุทธรณ์เรา ท่านได้รับแล้วเพราะตรวจสอบแล้วไม่เห็นมีข้อมูลเลย (เมื่อวันที่ : 9 ต.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) จากนั้นคลิกเลือกเมนู "บริการประชาชน" แล้วคลิกหัวข้อ "รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์และตรวจสอบแนวเวนคืน"
หรือติดต่อ  กลุ่มงานวิชาการ กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2
ต้องการแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง เนื่องจากมีข้อมูลผิดพลาด ทางเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เคยแนะนำให้ติดต่อเพื่อขอแก้ไข แต่ติดต่อไม่ได้ค่ะ ( ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสอบเจ้าหน้าที่ธุรการฯค่ะ) ขั้นตอนขอแก้ไขมีอะไรบ้างค่ะ พร้อมแนบเอกสารอะไรบ้างค่ะ (เมื่อวันที่ : 6 ต.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
ฝlายสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3004
3
เราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราอุทธรณ์ไปนั้นจะได้รับคำตอบเมื่อไหร่ (เมื่อวันที่ : 5 ต.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) จากนั้นคลิกเลือกเมนู "บริการประชาชน" แล้วคลิกหัวข้อ "รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์และตรวจสอบแนวเวนคืน"
หรือติดต่อ  กลุ่มงานวิชาการ กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในวันและเวลาราชการ
4
ต้องการขอข้อมูล FGDS (Fundametal Geographical Data Set) เพื่อมาใช้ในการวิจัย สามารถส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปทางอีเมล์ได้หรือไม่ และต้องติดต่อไปทางอีเมล์ไหน  (เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อประสานงาน
กลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ 0 2283 3193
อีเมล e-gsi@mot.go.th
5
รถกระบะบรรทุก มีการเสริมแหนบเพิ่ม ต้องแจ้งต่อกรมการขนส่งทางบกหรือไม่ (เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
6
ค่าธรรมเนียม ขอทำถนนทางเข้าที่ดิน จากถนนทางหลวง กี่บาท (เมื่อวันที่ : 12 ก.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หัวข้อ ทางเชื่อม เข้า-ออกทางหลวง
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมทางหลวง
Call Center  0-2354-6668-76
อีเมล  webmaster@doh.go.th
7
ตาม ข้อ ๘ แบบของสมุดประจํารถ ประวัติผู้ประจํารถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขนส่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ของ กฎกระทรวง การกําหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจํารถ ประวัติผู้ประจํารถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ทราบว่า แบบของสมุดประจำรถ มีการกำหนดและประกาศรูปแบบออกมาเป็นกฎหมายแล้วหรือยัง (เมื่อวันที่ : 5 ก.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
8
ถ้าจะร้องทุกข์เกิดกับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อติดต่อหมายเลขใด (เมื่อวันที่ : 1 ก.ย. 59)
ตอบ :

ร้องเรียน-ร้องทุกข์ กรมทางหลวง
http://complain.doh.go.th/index2.php
สอบถามข้อมูล กรมทางหลวง สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี 24 ชั่วโมง

ร้องเรียน/เสนอแนะ กรมทางหลวงชนบท
http://www.drr.go.th/bell/
สอบถามเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท สายด่วน : 1146 โทรศัพท์ : 02-551-5000

9
รถมอเตอร์ไซต์เก่า หาเอกสารไม่เจอ จะต่อทะเบียนใหม่ได้หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
10
ถ้าต้องการติดติ้งป้ายชี้บอกทางสำหรับโรงแรมที่พักในเขตกรุงเทพต้องทำอย่างไรบ้าง (เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ขออนุญาตติดตั้งป้ายริมทางหลวง กรมทางหลวง
http://www.doh.go.th/content.aspx?c_id=13&sc_id=41
Call Center :: 0-2354-6668-76
E-mail :: webmaster@doh.go.th

การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47 วรรค 1)
http://video.drr.go.th/People/5People.pdf

ตั้งคำถาม