ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

1
ต้องการขอข้อมูล FGDS (Fundametal Geographical Data Set) เพื่อมาใช้ในการวิจัย สามารถส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปทางอีเมล์ได้หรือไม่ และต้องติดต่อไปทางอีเมล์ไหน  (เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อประสานงาน
กลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ 0 2283 3193
อีเมล e-gsi@mot.go.th
2
รถกระบะบรรทุก มีการเสริมแหนบเพิ่ม ต้องแจ้งต่อกรมการขนส่งทางบกหรือไม่ (เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
3
ค่าธรรมเนียม ขอทำถนนทางเข้าที่ดิน จากถนนทางหลวง กี่บาท (เมื่อวันที่ : 12 ก.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หัวข้อ ทางเชื่อม เข้า-ออกทางหลวง
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมทางหลวง
Call Center  0-2354-6668-76
อีเมล  webmaster@doh.go.th
4
ตาม ข้อ ๘ แบบของสมุดประจํารถ ประวัติผู้ประจํารถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขนส่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ของ กฎกระทรวง การกําหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจํารถ ประวัติผู้ประจํารถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ทราบว่า แบบของสมุดประจำรถ มีการกำหนดและประกาศรูปแบบออกมาเป็นกฎหมายแล้วหรือยัง (เมื่อวันที่ : 5 ก.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
5
ถ้าจะร้องทุกข์เกิดกับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อติดต่อหมายเลขใด (เมื่อวันที่ : 1 ก.ย. 59)
ตอบ :

ร้องเรียน-ร้องทุกข์ กรมทางหลวง
http://complain.doh.go.th/index2.php
สอบถามข้อมูล กรมทางหลวง สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรี 24 ชั่วโมง

ร้องเรียน/เสนอแนะ กรมทางหลวงชนบท
http://www.drr.go.th/bell/
สอบถามเส้นทาง กรมทางหลวงชนบท สายด่วน : 1146 โทรศัพท์ : 02-551-5000

6
รถมอเตอร์ไซต์เก่า หาเอกสารไม่เจอ จะต่อทะเบียนใหม่ได้หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 28 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
7
ถ้าต้องการติดติ้งป้ายชี้บอกทางสำหรับโรงแรมที่พักในเขตกรุงเทพต้องทำอย่างไรบ้าง (เมื่อวันที่ : 26 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดในเว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ขออนุญาตติดตั้งป้ายริมทางหลวง กรมทางหลวง
http://www.doh.go.th/content.aspx?c_id=13&sc_id=41
Call Center :: 0-2354-6668-76
E-mail :: webmaster@doh.go.th

การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 47 วรรค 1)
http://video.drr.go.th/People/5People.pdf

8
ซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่กับร้านในกรุงเทพแต่เป็นคนต่างจังหวัด ทางร้านบอกต้องจ่ายค่าขอใช้รถในกรุงเทพ ไม่ทราบมีค่าใช้จ่ายตรงนี้จริงหรือเปล่า (เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
9
การติดต่อ ขอรับบำนาญตกทอด ของกระทรวงคมนาคม จะต้องติดต่อกับใคร (เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ห้องรับรองข้าราชการบำนาญ ฝ่ายการเงิน กองคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ 0 2281 4066
10
ป้ายทะเบียนรถยนต์กรุงเทพมหานครชำรุด แต่อยู่จังหวัดตาก ต้องทำอย่างไร ที่ไม่ต้องเข้าไปทำในกรุงเทพ (เมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
ตั้งคำถาม