ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ

1
อยากทราบว่ากระทรวงคมนาคมรับนักศึกษาฝึกงานหรือไม่ แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง (เมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 59)
ตอบ :    เบื้องต้นต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ส่งนักศึกษาฝึกงานมาจากมหาวิทยาลัย ว่าจะส่งนักศึกษาสาขาไหน/คณะไหน มาฝึกงานด้านไหน ทางกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะพิจารณาสอบถามหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี ว่าจะรับนักศึกษาฝึกงานหรือไม่ ถ้าหากมีหน่วยงานใดประสงค์รับนักศึกษาฝึกงานหรือไม่อย่างไร ทางกองการเจ้าหน้าที่จะมีหนังสือตอบกลับไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต (ชจ.)
กองการเจ้าหน้าที่ (อาคาร 3 ชั้น 1) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
เลขที่ 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0 2283 3003, 0 2283 3082 โทรสาร 0 2280 6115
2
รถสามล้อมีกระบะบรรทุก ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ ขนาด150-250 CC ที่มีขายในตลาดขณะนี้ จดทะเบียนใด้หรือไม่ (เมื่อวันที่ : 10 พ.ย. 59)
ตอบ : เนื่องจากข้อสอบถามข้างต้น อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก 
จึงขอแจ้งช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก : www.dlt.go.th
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
3
ป้ายการเสียภาษีรถจักยานยนต์หาย จะขอใหม่ต้องทำอย่างไรบ้าง (เมื่อวันที่ : 10 ต.ค. 59)
ตอบ : เนื่องจากข้อสอบถามข้างต้น อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของกรมการขนส่งทางบก
จึงขอแจ้งช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรง ได้ที่
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก : www.dlt.go.th
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
4
ทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าการอุทธรณ์เรา ท่านได้รับแล้วเพราะตรวจสอบแล้วไม่เห็นมีข้อมูลเลย (เมื่อวันที่ : 9 ต.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) จากนั้นคลิกเลือกเมนู "บริการประชาชน" แล้วคลิกหัวข้อ "ตรวจสอบแนวเวนคืน"

คลิกที่นี่ ดูสถานะการอุทธรณ์

คลิกที่นี่ ดูรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ 

คลิกที่นี่ ตรวจสอบแนวเวนคืนอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

หรือติดต่อ  กลุ่มงานวิชาการ สำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน โทร. 0-2280-1712 หรือ 0-2283-3143
5
ต้องการแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง เนื่องจากมีข้อมูลผิดพลาด ทางเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เคยแนะนำให้ติดต่อเพื่อขอแก้ไข แต่ติดต่อไม่ได้ค่ะ ( ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสอบเจ้าหน้าที่ธุรการฯค่ะ) ขั้นตอนขอแก้ไขมีอะไรบ้างค่ะ พร้อมแนบเอกสารอะไรบ้างค่ะ (เมื่อวันที่ : 6 ต.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 
ฝlายสรรหา บรรจุ แตงตั้ง และข้อมูลบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่ 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 3004
6
เราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราอุทธรณ์ไปนั้นจะได้รับคำตอบเมื่อไหร่ (เมื่อวันที่ : 5 ต.ค. 59)
ตอบ : ท่านสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บท่าคมนาคม (www.mot.go.th) จากนั้นคลิกเลือกเมนู "บริการประชาชน" แล้วคลิกหัวข้อ "ตรวจสอบแนวเวนคืน"

คลิกที่นี่ ดูสถานะการอุทธรณ์

คลิกที่นี่ ดูรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ 

คลิกที่นี่ ตรวจสอบแนวเวนคืนอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

หรือติดต่อ  กลุ่มงานวิชาการ สำนักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน โทร. 0-2280-1712 หรือ 0-2283-3143
7
ต้องการขอข้อมูล FGDS (Fundametal Geographical Data Set) เพื่อมาใช้ในการวิจัย สามารถส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปทางอีเมล์ได้หรือไม่ และต้องติดต่อไปทางอีเมล์ไหน  (เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถติดต่อประสานงาน
กลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ 0 2283 3193
อีเมล e-gsi@mot.go.th
8
รถกระบะบรรทุก มีการเสริมแหนบเพิ่ม ต้องแจ้งต่อกรมการขนส่งทางบกหรือไม่ (เมื่อวันที่ : 13 ก.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
9
ค่าธรรมเนียม ขอทำถนนทางเข้าที่ดิน จากถนนทางหลวง กี่บาท (เมื่อวันที่ : 12 ก.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก หัวข้อ ทางเชื่อม เข้า-ออกทางหลวง
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมทางหลวง
Call Center  0-2354-6668-76
อีเมล  webmaster@doh.go.th
10
ตาม ข้อ ๘ แบบของสมุดประจํารถ ประวัติผู้ประจํารถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขนส่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ของ กฎกระทรวง การกําหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจํารถ ประวัติผู้ประจํารถ รายงานการขนส่ง และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่ทราบว่า แบบของสมุดประจำรถ มีการกำหนดและประกาศรูปแบบออกมาเป็นกฎหมายแล้วหรือยัง (เมื่อวันที่ : 5 ก.ย. 59)
ตอบ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก (www.dlt.go.th)
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584
อีเมล webmaster@dlt.mail.go.th
กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อตั้งคำถาม
เข้าสู่ระบบ สำหรับสมาชิกเว็บไซต์