(เดิม) Infographic การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

แสดงรายการทั้งหมด Infographic การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา วันที่ 1 - 15 ก.พ. 2560 เวลา 22.00-05.00 น.
รฟม.แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ในวันที่ 1 - 28 ก.พ. 2560 เวลา 22.00 - 05.00 น.
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณสวนสมเด็จย่า ตั้งแต่ 3 ก.พ. 2560 - 3 ก.พ. 2561
รฟม.แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน 57 ถึงปากซอยพหลโยธิน 59 ในวันที่ 27 ม.ค. - 28 ก.พ. 2560
เวลา 22.00 - 05.00 น. 
รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษกบริเวณแยกรัชโยธิน ถึงปากซอยรัชดาภิเษก 48 ในวันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 2560 เวลา 23.00-05.00 น.
รฟม.แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรถนนพหลโยธิน ระหว่างวันที่ 26 ม.ค. - 28 ก.พ. 2560 
แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน ตั้งแต่ 23 ม.ค. - 31 พ.ค. 2560 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
รฟม. แจ้งปิดจุดกลับรถบนถนนลำลูกกา บริเวณ สภ.คูคต (เกาะกลาง) วันที่ 20 ม.ค. 2560 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
รฟม. ยกขบวนความสุข ให้เด็กอายุไม่เกิน 14 ปี และความสูงไม่เกิน 140 ซม. นั่งรถไฟฟ้าฟรี
รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษกและถนนพหลโยธิน ระหว่าง 10-15 ม.ค. 2560 เวลา 23.00-05.00 น.
รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ 11 ม.ค. 2560 เวลา 22.00-05.00 น.
แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน ในวันที่ 3 -31 มกราคม 2560 เวลา 22.00 - 05.00 น.
รฟม. มอบของขวัญปีใหม่ นั่งรถไฟฟ้า MRT ฟรี 31 ธ.ค. 2559 - 1 ม.ค. 2560
Happy Metro Life ฟรีชุดแม็กเน็ตที่ระลึก
วันเสาร์งดให้บริการรถไฟ บางซ่อน-บางซื่อ-บางซ่อน
แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณอุโมงค์หลักสี่ วันที่ 19 ธ.ค. 2559 เวลา 23.00 - 04.00 น.
รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้า ม.เกษตรศาสตร์ ระหว่าง 8 ธ.ค. 2559 - 9 ก.พ. 2562
รูปแบบก่อสร้างบริเวณแยกรัชโยธิน
กรณีไม่รื้อสะพานรัชโยธิน ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3
5 ธันวา พาคุณพ่อนั่งรถไฟฟ้า ฟรี ตลอดสาย
แจ้งเบียงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ระหว่างวันที่ 1- 30 ธ.ค. 2559 เวลา 22.00 - 05.00 น.
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.
ปิดสะพานรัชโยธิน 22 พ.ย. 59 เป็นต้นไป สแกน QR Code ข้อมูลทางลัด ทางเลี่ยง
ความก้าวหน้า การก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ 31 ตุลาคม 2559
- Infographic ทำไมต้องทุบสะพานข้ามแยกรัชโยธิน  ภาพที่ ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 ภาพที่ 5 ภาพที่ 6  ภาพที่ 7  ภาพที่ 8  ภาพที่ 9  ภาพที่ 10  ภาพที่ 11  ภาพที่ 12
ปิดสะพานรัชโยธิน 22 พ.ย. 2559 เป็นต้นไป
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนลำลูกกา บริเวณหน้า สภ.คูคต-บริเวณชุมชนคูคตพัฒนา ระหว่างวันที่ 2 - 3 พ.ย. 2559 เวลา 22.00 - 05.00 น.
รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน 3 ช่วง ระหว่าง 1 - 30 พ.ย. 2559 เวลา 22.00-05.00 น.
รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 51-53 ระหว่าง 1 - 15 พ.ย. 2559 เวลา 22.00-05.00 น.
รฟม.แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 27 ถึงแยกรัชโยธิน ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. - 9 พ.ย. 2559
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศ ระหว่างวันที่ 18-25 ต.ค. 2559
รฟม.แจ้งเบี่ยงจราจรบน ถ.พหลโยธิน บริเวณหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน-บริเวณพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. - 10 ต.ค. 2559
ความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ 30 กันยายน 2559
แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่วันที่ 9-12 กันยายน 2559
แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 49/1 - 49/2ตั้งแต่วันที่ 11-28 กันยายน 2559
แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 49 ถึงถาวรวิลล่า ตั้งแต่วันที่ 11-30 กันยายน 2559
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยพหลโยธิน 49/2 ถึง ด้านหน้า ขสมก. เขตการเดินรถที่ 1
ระหว่างวันที่ 1-2 ต.ค. 2559
รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม ลดราคาค่าโดยสาร 29 บาท เริ่ม 1 กันยายน 2559
รฟม.แจ้งปิดการจราจรบนถนนจรัญสนิทวงศ์ ขาออกตั้งแต่ 1-20 กันยายน 2559
-
 รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณ ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ วันที่ 16 ส.ค.-16 ต.ค. 59
แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 51 -53 ระหว่าง 5 - 18 ก.ย. 2559
แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน 69/7 ถึงตลาดยิ่งเจริญ ระหว่าง 5 - 10 ก.ย. 2559
รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยถนนพหลโยธิน 49 ถึงถาวรวิลล่า ระหว่าง 3-12 กันยายน 2559
รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ลดราคาค่าโดยสารและอัตราค่าจอดรถ
รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบน ถ.พหลโยธิน บริเวณด้านหน้าลานจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 2 ถึงด้านหน้าลาดจอดรถตลาดยิ่งเจริญ 3 ช่วงวันที่ 25-31 ส.ค. 2559
รฟม.แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 53-ถาวรวิลล่า ระหว่าง 29-31 ส.ค. 2559
รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกลาดพร้าวถึงหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว วันที่ 13-31 ส.ค. 59
รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบน ถ.รัชดาภิเษก บริเวณแยกรัชโยธิน ถึงปากซอยรัชดาภิเษก 44 ในวันที่ 27 ส.ค. 2559
รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณแยกรัชโยธินถึงปากซอยพหลโยธิน 30 ระหว่าง 11-17 ส.ค. 2559 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
รฟม. ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร MRT Plus ระหว่าง 12-31 ส.ค. 59
-
 รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ระหว่าง 5 ส.ค. - 5 ต.ค. 2559
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณศูนย์อาหารแยก คปอ.-ร้านแม่ลาปลาเผา ในวันที่ 1-18 ส.ค. 2559
12 สิงหา พาแม่นั่งรถไฟฟ้าฟรี MRT สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม ฟรี
ความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ 31 ก.ค. 2559
บริการรับ-ส่ง ฟรี ระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง-สายสีน้ำเงิน
รถโดยสารปรับอากาศ ให้บริการรับ-ส่งระหว่างสถานี เตาปูน-บางซื่อ
อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง)
การคำนวณค่าโดยสาร เมื่อเดินทางระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วง-สายสีน้ำเงิน
ความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้า ณ 30 มิ.ย. 2559
รฟม. แจ้งปิดช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 69/1 ถึงปากซอยพหลโยธิน 69
รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน บริเวณปากซอยพหลโยธิน 69/7 ถึงตลาดยิ่งเจริญ ในวันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 2559 เวลา 22.00 - 05.00 น.
รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจร บริเวณถนนพหลโยธิน ระหว่าง 22 ก.ค. - 20 ก.ย. 2559
- Infographic แนะนำการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3 ภาพที่ 4 
ภาพที่ 5 ภาพที่ 6 ภาพที่ 7 ภาพที่ 8 ภาพที่ 9 ภาพที่ 10 ภาพที่ 11 ภาพที่ 12 ภาพที่ 13
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ฉลองรัชธรรม มีความหมายว่า เฉลิมฉลองพระราชาที่ปกครองโดยธรรม
รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน วันที่ 23 ก.ค. 2559
รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ระหว่างวันที่ 19 - 23 ก.ค. 2559
รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน ระหว่างวันที่ 15 - 17 ก.ค. 2559
รฟม. แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนพหลโยธิน วันที่ 14 ก.ค. 2559
รฟม.แจ้งเบี่ยงการจราจรบนถนนเจริญกรุง บริเวณสี่แยกสามยอด 
กำหนดการเปิดทดลองใช้บริการระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน
โครงการรถไฟฟ้าสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ)