ดาวน์โหลดไฟล์อินโฟกราฟิกช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2561

  
:: อินโฟกราฟิกช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561
คลิกดาวน์โหลดไฟล์อินโฟกราฟิกเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่นี่ icon_new


:: อินโฟกราฟิกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
สำหรับหน่วยงานติดตั้งที่สถานี
   - เที่ยวอย่างอุ่นใจ แนะเลือกใช้บริการรถเช่าเหมาที่ได้คุณภาพ
   - ลิงค์ดาวน์โหลด A/W โปสเตอร์ การเลือกใช้รถเช่าเหมา (แนวตั้ง)
   - ภาพรวมประชาสัมพันธ์ปีใหม่ปลอดภัย 
   - ภาพรวมประชาสัมพันธ์ปีใหม่ปลอดภัย (PSD)
   - ภาพรวมประชาสัมพันธ์ปีใหม่ปลอดภัย (AI)
   - ป้ายขับช้า ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (JPG)
   - ป้ายขับช้า ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (PSD)
   - ป้ายขับช้า ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (AI)
   - ป้ายเปิดไฟหน้ารถ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (JPG)
   - ป้ายเปิดไฟหน้ารถ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (PSD)
   - ป้ายเปิดไฟหน้ารถ ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (AI)
   - ป้ายคาดเข็มขัด ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (JPG)
   - ป้ายคาดเข็มขัด ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (PSD)
   - ป้ายคาดเข็มขัด ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม (AI)
   - Download Application DLT GPS
   - ลิงค์ดาวน์โหลด A/W สติ๊กเกอร์ชวนดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  "DLT GPS" ขนาด 10x5 นิ้ว

สำหรับทุกหน่วยงานเผยแพร่บนเว็บไซต์
   - ภาพรวมประชาสัมพันธ์ปีใหม่ปลอดภัย 
   - ภาพรวมประชาสัมพันธ์ปีใหม่ปลอดภัย (PSD)
   - ภาพรวมประชาสัมพันธ์ปีใหม่ปลอดภัย (AI)

สำหรับแจกประชาชน
     - ด้านหน้า ปฏิทินขนาดเท่านามบัตร (JPG)
   - ด้านหน้า ปฏิทินขนาดเท่านามบัตร (PSD)
     - ด้านหลัง ปฏิทินขนาดเท่านามบัตร (JPG)
   - ด้านหลัง ปฏิทินขนาดเท่านามบัตร (PSD)

สติกเกอร์ติดรถยนต์
     - สติกเกอร์ติดรถยนต์ แบบที่ 1 (JPG)
   - สติกเกอร์ติดรถยนต์ แบบที่ 1 (PSD)
   - สติกเกอร์ติดรถยนต์ แบบที่ 2 (JPG)
   - สติกเกอร์ติดรถยนต์ แบบที่ 2 (PSD)