กิจกรรม/โครงการสัมมนาประจำปี

   เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม A อาคารอำนวยการ สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) นางสาวอนุรักษ์ ศรีสุระ หสสร. รก. หน.สรค. และนางทิพวรรณ มหาวรรณ นวค.ชก. สรค. ได้เป็นตัวแทนสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม (สรค.) ในการเป็นวิทยากรบรรยาย และ Share Knowledge หัวข้อ “หลักการสรุปงาน” โดยการนำเสนอในเรื่อง 1) การแนะนำ สรค. 2) กระบวนการวิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบเรื่อง และ 3) การสรุปงานหน้าห้อง ในโครงการจัดการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ ของกองเลขานุการและสารบรรณ บวท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่เลขานุการของผู้บริหารระดับสูงของ บวท. ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยมีการขอให้เพิ่มระยะเวลาในการบรรยายให้เพิ่มมากขึ้น เพราะได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ดี มีการยกตัวอย่างประกอบการบรรยายที่ชัดเจน ถือว่าโครงการอบรมฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง


 

   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับทัศนคติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน” ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

   
     
     
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุข ของ สรค.” ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมเอวัน เดอะรอยัลครูส เมืองพัทยา จ.ชลบุรี และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
   
     
     

   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ รีสอร์ทพิงค์พาวเวอร์บีช อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี


   

   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สรค. สัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเฟลิกซ์   ริเวอร์แคว รีสอร์ท  อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี