ถาม-ตอบงานบริการด้านทรัพยากรบุคคล

รายการข้อมูลถาม-ตอบ งานบริการด้านทรัพยากรบุคคล

1
ตั้งคำถาม : ขออนุญาตสอบถามเรื่องผู้ได้รับบำนาญคะ คือมีผู้ได้รับบำนาญจากกระทรวงคมนาคม และได้รับบเี้ยยังชีพจากทางเทศบาลด้วย จะขออนุญาตช่องทางการติดต่อ เราจะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ใดบ้างคะ มีเบอร์ติดต่อไหมคะ (เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 63)
ตอบ : ท่านสามารถสอบถามรายละเอียด หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 2283 3322
2
ตั้งคำถาม : สอบถามการโอนย้ายครับ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนายช่างโยธา ชำนาญงาน มีตำแหน่งว่างหรือต้องการรับโอนย้ายหรือเปล่าครับ (เมื่อวันที่ : 6 ก.พ. 63)
ตอบ : ปัจจุบันตำแหน่งนายช่างโยธาของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมยังไม่มีตำแหน่งว่างค่ะ
3
ตั้งคำถาม : มีนโยบายรับโอน นายช่างโยธาไหมครับ (เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 63)
ตอบ : ปัจจุบันตำแหน่งนายช่างโยธาของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมยังไม่มีตำแหน่งว่างค่ะ
4
ตั้งคำถาม : ขอสอบถามเรื่องรับนิสิตฝึกงานในสาขาการจัดการหรือไม่คะ ช่วงวันที่20เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2563 (เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 63)
ตอบ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมยินดีรับนิสิตฝึกงานทุกสาขา ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 02-2833072 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
5
ตั้งคำถาม : สอบถามรายละเอียดค่ะ เนื่องจากขึ้นบัญชีกรมการขนส่งทางบก แต่บัญชีไม่มีคลื่อนไหวครบปีแล้ว มีบัญชีแต่ไม่เรียกบรรจุ ใ้ห้ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินเปลี่ยนตำแหน่งแทน แล้วบัญชีจะมีการเคลื่อนไหวไหมค่ะ (เมื่อวันที่ : 12 ธ.ค. 62)
ตอบ : กรณีนี้เป็นการสอบของกรมการขนส่งทางบก ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียดจากกรมการขนส่งทางบก โดยตรงค่ะ
6
ตั้งคำถาม : ดิฉันนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ ขอสอบถามค่ะ ต้องการโอน ช่วงนี้มีตำแหน่งที่เหมาะสมว่างไหมค่ะ (เมื่อวันที่ : 19 พ.ย. 62)
ตอบ : สามารถยื่นคำขอโอนโดยตรงได้ที่ ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หรือส่งเอกสารคำขอโอนและเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์ได้ที่ ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100 โดยทางกองบริหารทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้กองบริหารการคลังพิจารณาต่อไป
7
ตั้งคำถาม : การขออนุญาตทำทางเชื่อมเข้า-ออกทางหลวงชนบท ค่าธรรมเนียมเท่าไรค่ะ (เมื่อวันที่ : 9 ต.ค. 62)
ตอบ : กรณีนี้กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดจากกรมทางหลวงชนบท โดยตรงค่ะ
8
ตั้งคำถาม : มีความประสงค์ต้องการโอนเข้ารับราชการ สังกัดกรมการขนส่งทางราง สายวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ขอโอนปัจจุบันรับราชการ ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก่อนรับราชการ เคยมีประสบการณ์เป็นพนักงานขับรถไฟฟ้ารุ่นแรกของประเทศไทย และคิดว่าความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ดังกล่าว สามารถช่วยเหลืองานราชการได้เป็นอย่างดี (เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 62)
ตอบ :

เรียน ท่านผู้สอบถาม

         กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ขอแจ้งว่า กรณีการขอโอนข้าราชการที่ท่านได้สอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการขนส่งทางราง ชั้น 1 อาคาร สนข. เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10140

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
6 สิงหาคม 2562

9
ตั้งคำถาม : ขออนุญาตสอบถามเรื่องการรับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ผู้พิการที่สามารถสมัครได้ต้องเป็บผู้พิการ ตาม ข้อ 3 เท่านั่นหรอครับผู้พิการประเภทอื่นๆ ไม่มีสิทธิหรอครับ (เมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 62)
ตอบ :

เรียน ท่านผู้สอบถาม

         ขอชี้แจงประเภทความพิการที่จะรับคัดเลือก ดังนี้

 ลำดับที่ 1  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ 3 (3) 

ลำดับที่ 2   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ 3 (3) หรือ ความพิการทางออทิสติก ตามข้อ 3 (7) 

ลำดับที่ 3   ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

                ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ 3 (3) 

ทั้งนี้ คนพิการที่จะเข้ารับการคัดเลือกต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ ส่วนคนพิการประเภทอื่นๆ คงต้องรอให้มีตำแหน่งว่างที่เหมาะสมค่ะ

 หมายเหตุ ประเภทความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 

10
ตั้งคำถาม : สอบถามว่า บัญชีตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกระทรวงคมนาคม ที่ขึ้นบัญชีไว้เมื่อ 10 มี.ค.59 ณ วันที่ 1 ก.พ. 60 นี้ มีหน่วยงานเรียกใช้บัญชีถึงลำดับที่เท่าไรแล้วครับ 
ผู้ขึ้นบัญชีดังกล่าว [ 2017-02-01] (เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 60)
ตอบ : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ขอตอบจากคำถามของ plan.bkhos ดังนี้ บัญชีนักจัดการงานทั่วไป - บัญชีหลักเรียก สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรียกถึงลำดับที่ 3 - ส่วนราชการอื่นๆเรียกขอใช้บัญชี ถึงลำดับที่ 144
ตอบโดย : psdadmin [2560-02-01]
ตั้งคำถาม