ถาม-ตอบงานบริการด้านทรัพยากรบุคคล

รายการข้อมูลถาม-ตอบ งานบริการด้านทรัพยากรบุคคล

1
ตั้งคำถาม : มีความประสงค์ต้องการโอนเข้ารับราชการ สังกัดกรมการขนส่งทางราง สายวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ขอโอนปัจจุบันรับราชการ ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก่อนรับราชการ เคยมีประสบการณ์เป็นพนักงานขับรถไฟฟ้ารุ่นแรกของประเทศไทย และคิดว่าความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ดังกล่าว สามารถช่วยเหลืองานราชการได้เป็นอย่างดี (เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 62)
ตอบ :

เรียน ท่านผู้สอบถาม

         กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ขอแจ้งว่า กรณีการขอโอนข้าราชการที่ท่านได้สอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมการขนส่งทางราง ชั้น 1 อาคาร สนข. เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10140

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
6 สิงหาคม 2562

2
ตั้งคำถาม : ขออนุญาตสอบถามเรื่องการรับสมัครคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ผู้พิการที่สามารถสมัครได้ต้องเป็บผู้พิการ ตาม ข้อ 3 เท่านั่นหรอครับผู้พิการประเภทอื่นๆ ไม่มีสิทธิหรอครับ (เมื่อวันที่ : 2 ส.ค. 62)
ตอบ :

เรียน ท่านผู้สอบถาม

         ขอชี้แจงประเภทความพิการที่จะรับคัดเลือก ดังนี้

 ลำดับที่ 1  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ 3 (3) 

ลำดับที่ 2   ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ 3 (3) หรือ ความพิการทางออทิสติก ตามข้อ 3 (7) 

ลำดับที่ 3   ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

                ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามข้อ 3 (3) 

ทั้งนี้ คนพิการที่จะเข้ารับการคัดเลือกต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ ส่วนคนพิการประเภทอื่นๆ คงต้องรอให้มีตำแหน่งว่างที่เหมาะสมค่ะ

 หมายเหตุ ประเภทความพิการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 

3
ตั้งคำถาม : สอบถามว่า บัญชีตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกระทรวงคมนาคม ที่ขึ้นบัญชีไว้เมื่อ 10 มี.ค.59 ณ วันที่ 1 ก.พ. 60 นี้ มีหน่วยงานเรียกใช้บัญชีถึงลำดับที่เท่าไรแล้วครับ 
ผู้ขึ้นบัญชีดังกล่าว [ 2017-02-01] (เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 60)
ตอบ : กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ขอตอบจากคำถามของ plan.bkhos ดังนี้ บัญชีนักจัดการงานทั่วไป - บัญชีหลักเรียก สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรียกถึงลำดับที่ 3 - ส่วนราชการอื่นๆเรียกขอใช้บัญชี ถึงลำดับที่ 144
ตอบโดย : psdadmin [2560-02-01]
4
ตั้งคำถาม : ต้องการโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ครับ หาใบโอนในหน้าเว็ปของกระทรวงคมนาคมไม่มีเลยครับ ต้องทำอย่างไรบ้างครับ และในหน่วยงานมีตำแหน่งนี้สังกัดอยู่ไหมครับ 
นายเทพประสิทธิ์ เวชอุไร [ 2016-10-28] (เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 60)
ตอบ : - รับทราบเรื่องแล้วค่ะ และอยู่ระหว่างการประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบข้อซักถามต่อไป
ตอบโดย : admin [2559-10-31]

- กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจสอบแล้วในเบื้องต้น ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมไม่มีกรอบตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 2.ท่านสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีกรอบตำแหน่งสำหรับตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้าท่า กรมท่าอากาศยาน กรมทางหลวง เพื่อขอรายละเอียดการโอนค่ะ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด
ตอบโดย : กระทรวงคมนาคม [2559-11-08]
5
ตั้งคำถาม : รบกวนค่ะ ถ้าจะขออนุญาติเข้าพบ เพื่อนำเสนอเทคโนโลยีจากทางต่างประเทศ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคมจะมีความเป็นไปได้ไหมคะ 
Viphansa Phdungchivit / Andrei Zvontsev [ 2016-08-28] (เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 60)
ตอบ : กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อมูลที่ท่านจะนำมาเสนอนั้นยังไม่ชัดเจนว่า เป็นการนำเสนอด้านไหน อย่างไร จึงขอทราบรายละเอียดชัดเจน เช่น ด้านคมนาคม ด้านการบริหารบุคคล ด้านสารสนเทศ เป็นต้น เพือพิจารณาและดำเนินการต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถส่งรายละเอียดเบื้องต้น ทาง E-mail : psd.mot@gmail.com
ตอบโดย : กลุ่มแผนงานและพัฒนาระบบ [2559-08-29]
6
ตั้งคำถาม : ขอสอบถามเรื่องการอบรมข้าราชการใหม่ จะจัดอีกรอบประมาณเดือนไหนได้คะ รอบที่แล้วเดือนมิถุนายน 59 อยากทราบรอบต่อไปคะ ขอบพระคุณมากคะ 
วีรวรรณ หนูเงิน [ 2016-07-08] (เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 60)
ตอบ : กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดอบรมข้าราชการใหม่ หลักสูตร "ฉัน คือข้าราชการที่ดี" ปีงบประมาณละ 4 รุ่น โดย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ดำเนินการไปแล้ว 3 รุ่น (รุ่นที่ 25 -27) และอยู่ระหว่างการจัดอบรม รุ่นที่ 28 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ณ โรงแรมตรัง ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ กรุงเทพฯ ค่ะ
ตอบโดย : กลุ่มแผนงานและพัฒนาระบบ [2559-08-22]
7
ตั้งคำถาม : สวัสดีค่ะ คือ ตอนนี้มีปัญหา ที่จะสอบถามค่ะ บุคคลากร ที่บรรจุเข้ามาทำงาน หากมีปัญหา ร่วมงานกับเพื่อนในที่ร่วมงานไม่ได้ เช่น มีอารมณ์ฉุนเฉียว เกินความจำเป็น อาทิ เช่น ตวาดใส่คนอื่น ทั้งที่ไม่มีความผิดใดๆ (เค้าอาจมีเรื่องส่วนตัวมาก่อน) อาการดังกล่าว มันคือ ผิดปกติ หรอืไม่ อยากให้ลองตรวจสอบหน่อยค่ะ ถ้าบุคคลกร มีอาหารทางจิตอ่อนๆ กจ.จะมีแนวทางแก้ไข อย่างไร บ้างค่ะ 
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม [ 2016-02-04] (เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 60)
ตอบ :

   ตามที่ท่านได้ส่งคำถามเพื่อปรึกษาแนวทางการแก้ไขบุคลากรที่มีปัญหาการร่วมงานกับผู้อื่นนั้น กองการเจ้าหน้าที่ เห็นว่า โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนต้องทราบและรู้ว่าจะปฏิบัติตนให้เป็นไปตามระเบียบวินัยของข้าราชการอยู่แล้ว หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดยังกระทำการที่ระเบียบวินัยห้ามไว้ ย่อมเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัย จนอาจถูกสอบสวนและอาจถูกลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ ปัญหาการร่วมงานบุคลากรในสถานที่ราชการย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ เริ่มตั้งแต่ความขัดแย้งเล็กน้อย ที่ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นสามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาภายในดังกล่าวได้ไปจนถึงขั้นตอนที่ต้องดำเนินเรื่องเข้าสู่กระบวนการสืบสวน/สอบสวนต่อไป ดังนั้น ในประเด็นที่ถามจึงมีแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 1. ควรแจ้งปัญหานั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นหรือผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปของบุคลากรนที่มีปัญหาพิจารณาดำเนินการเบื้องต้นตามอำนาจหน้าที่ เช่น การเฝ้าสังเกตพฤติกรรม สอบถามความเห็นจากผู้ร่วมงานอื่น ตลอดจนการเรียกบุคลากรผู้นั้นมาไต่ถามสาเหตุของการกระทำและพูดคุยเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติการทำงานร่วมกันหรือตักเตือนตามความเหมาะสมก่อน 2. หากทำตามข้อ 1 แล้วไม่อาจแก้ไขได้ และเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีผลเสียหายมาก พร้อมทั้งผู้กระทำมีลักษณะที่ไม่สุภาพเรียบร้อย ไม่รักษาความสามัคคี หรือไม่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการกล่าวหาผู้นั้น เป็นหนังสือระบุชื่อ นามสกุลของผู้ร้อง พฤติการณ์ที่ทำให้พอเข้าใจเรื่องได้ และพยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์เท่าที่มี ส่งไปยังกลุ่มงานวินัย กจ. เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ตอบโดย กลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ [2559-08-26]

8
ตั้งคำถาม : ขอคำปรึกษาค่ะ บิดาชื่อนายปราโมทย์ ปิ่นโพธิ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 พ.ย.2557 ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และทำงานอยู่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแห่งหนึ่ง เป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ซึ่งสิ้นเดือนวันที่ 30 พ.ย.2558 นี้ ก็เสียชีวิตครบจำนวน 1 ปี แล้ว แต่ได้รับเงินแค่ค่าฌาปนกิจ ที่กระทรวงโอนให้เท่านั้น และอีกหนึ่งรายการน่าจะเป็นเงิน กสจ. ข้าพเจ้าจึงขอสอบถามเจ้าหน้าที่ว่า กรณีที่ลูกจ้างประจำเสียชีวิต จะได้รับเงินหรือสิทธิอะไรนอกเหนือจากนี้บ้างค่ะ 
วันใหม่ [ 2015-11-06] (เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 60)
ตอบ : จากคำปรึกษาของคุณวันใหม่ กจ.สปค.ได้พิจารณาและได้ประสานหารือกับกรมการขนส่งทางบก พบว่า สิทธิของลูกจ้างประจำ กรณีที่ลูกจ้างประจำได้เสียชีวิต มี 3 กรณี คือ 1. เงินช่วยพิเศษ 3 เท่าของค่าจ้างเดือนสุดท้าย 2. บำเหน็จตกทอด (อายุราชการ 1 ปี ขึ้นไป) = ค่าจ้างเดือนสุดท้าย * อายุราชการ 3. กรณีเป็นสมาชิก กสจ. จะได้รับ (เงินสะสม + เงินสมทบ + ผลประโยชน์) ทั้งนี้ ให้ท่านดำเนินการติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดโดยตรง ก่อน 30 พ.ย. นี้
ตอบโดย : กจ.สปค. [2558-11-16]
ตั้งคำถาม