เกี่ยวกับกระทรวง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

  • อำนาจหน้าที่
  • ผู้บริหาร
ผู้บริหารสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนายจุฬา สุขมานพ
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย


ปรับปรุงข้อมูล ตุลาคม 2559