ศูนย์รวมข่าวคมนาคม


bannerCovidThaiGov

banner_motPublicHearing

คมนาคมทันเหตุการณ์ ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม ดูทั้งหมด

ข่าวคมนาคม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ดูทั้งหมด rssประกาศจัดซื้อจัดจ้าง    

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
02 เม.ย. 2563 : ขอความเห้นชอบจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ภายในสำนักงาน อาคาร 1 ชั้น 3 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
02 เม.ย. 2563 : จัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายองค์กรไร้กระดาษของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563
02 เม.ย. 2563 : จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

ประกาศร่างขอบเขตโครงการ

31 มี.ค. 2563 : จ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคมนาคม (MOT Big Data Analytics)
27 มี.ค. 2563 : จ้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
20 มี.ค. 2563 : จ้างดำเนินงานผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงคมนาคม

ประกาศรับสมัครงาน   ดูทั้งหมด rssประกาศรับสมัครงาน    

ประกาศรับสมัครงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่
banner_manualOPS
railway_coorperation
webpage-sar
aaic
mot_mlit_banner
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
banner_infographic_mot
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สปค.
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลต่างประเทศ
mot_aec
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
mot_journal
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก

poll